CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
LĐLĐ tỉnh và Sở LĐTB &XH tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2019 và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2023
21-2-2020

       Ngày 19/2/2019, tại Hội trường Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp năm 2019, triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2019-2023.

       Đánh giá công tác phối hợp liên ngành năm 2019, hai bên khẳng định công tác phối hợp diễn ra thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả, tập trung vào các nội dung tuyên truyền các văn bản luật, các nghị định hướng dẫn thi hành trong lĩnh vực lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động Bình đẳng giới và phong trào chống bạo lực trên cơ sở giới...; Phối hợp điều tra tai nạn lao động và chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải lao động ở các cấp.

Đ/c Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị

       Tại Hội nghị, hai bên thống nhất Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019-2023 tập trung vào các nội dung: (1) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến 2 ngành, đến đoàn viên công đoàn, người lao động; (2) Tăng cường công tác phối hợp tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách và pháp luật lao động, Luật công đoàn, Luật ATVSLĐ, việc thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước theo quy định của pháp luật và Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội... (3) Kịp thời cung cấp thông tin cho nhau trong các vụ án lao động, giải quyết tranh chấp lao động, thụ lý giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại về chế độ, chính sách của CNVCLĐ; (4) Phối hợp tổ chức đối thoại với đại biểu công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh; tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn, cán bộ làm công tác Bảo hộ lao động, An toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh; (5) Phối hợp điều tra tai nạn lao động và chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải lao động ở các cấp; (6) Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn - vệ sinh Lao động, Tháng hành động vì trẻ em, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; (7) Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp Qũy “ĐƠĐN”; Qũy “MACĐ”; Ngày vì người nghèo; Ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7)...

Trịnh Thị Thanh (Ban Chính sách-Pháp luật)
Số lượt xem:927
Bài viết liên quan: