CÔNG TÁC NỮ CÔNG; GIỚI
11 quyền lợi dành riêng cho lao động nữ mà bạn cần biết
27-3-2023

Do có sự khác nhau về mặt sinh học, so với lao động nam, lao động nữ khi đi làm có những quyền lợi riêng, đặc biệt. Các quyền lợi này người lao động nữ cần biết và nắm rõ để được hưởng đầy đủ.

Nguồn: Tạp chí Lao động và Công đoàn
Số lượt xem:291
Bài viết liên quan: