HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NGÀNH
Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở
1-4-2019
Trong 02 ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2019, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở; thành phần triệu tập là các đồng chí Chủ tịch, phó chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, kế toán công đoàn.
AnhMinhHoa
Ảnh: Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2019

Nội dung tâp huấn gồm: Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt  Nam đối với CĐCS; Công tác quản lý tài chính và nghiệp vụ kế toán công đoàn cơ sở; kỹ năng nắm bắt và cách xử lý thông tin trên mạng xã hội.

Qua thời gian tập huấn, các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở đã được báo cáo viên truyền đạt, hướng dẫn nội dung, quy trình sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam đối với công đoàn cơ sở; các bước thiết lập tài khoản, nhập danh sách đoàn viên và cách thức quản lý công việc của đơn vị mình. Về lĩnh vực tài chính, các đồng chí đã nắm được quy định, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam; cách lập dự toán, quyết toán kinh phí công đoàn, thu chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở theo quyết định 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 và chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn theo quyết định 1439/QĐ-TLĐ ngày14/12/2011 củaTổng Liên đoàn. Kỹ năng nắm bắt và xử lý các thông tin trên mạng xã hội, mạng Faccebook Công đoàn… theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống giai cấp Công nhân Việt Nam; phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các cấp trong tỉnh; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra, đáp ứng yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong thời kỳ mới./.

Minh Hoàng- CĐ Giáo dục
Số lượt xem:1125
Bài viết liên quan: