HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐĂK HÀ TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN “BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ” NĂM 2019
3-6-2019
Trong thời gian ba ngày từ ngày 28 đến 30/5, tại Hội trường 24/3 Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn dành cho cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.
AnhMinhHoa
Ảnh: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

Dự khai mạc Lớp tập huấn có đồng chí Nghiêm Xuân Bang - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Kon Tum, đồng chí Lê Văn Hào - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên Giáo – Nữ công LĐLĐ tỉnh Kon Tum. Ngoài ra, tham dự tập huấn còn có 197 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra; Trưởng ban Nữ công, cán bộ phụ trách công tác nữ công; kế toán Công đoàn cơ sở.

Nội dung tập huấn tập trung vào chuyên đề chính trong tài liệu chuyên đề Bồi dưỡng lý luận chính trị và các vấn đề liên quan đến những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, một số chủ trương mới của TLĐ và triển khai 3 Nghị quyết của LĐLĐ tỉnh về thực hiện “Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn”, “tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”, “công tác thu tài chính Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước” giai đoạn 2018 – 2023; nội dung, phương pháp, kỹ năng hoạt động của BCH CĐCS và của chủ tịch CĐCS; nghiệp vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, nội dung hoạt động giám sát của CĐCS; nội dung, hình thức tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị NLĐ; kỹ năng nghiệp vụ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; trách nhiệm của Công đoàn và NLĐ trong đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; công tác lập dự toán, thu, chi, quản lý, quyết toàn tài chính CĐCS.

Thông qua lớp tập huấn, với sự nhiệt tình trách nhiệm của các báo cáo viên và tinh thần học tập tích cực và trách nhiệm, đội ngũ cán bộ CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà đã được trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, nội dung và phương pháp hoạt động chủ yếu của Công đoàn ở cơ sở, đây sẽ là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn của huyện, góp phần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn ở cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022.

Lê Thị Hải- LĐLĐ huyện Đăk Hà
Số lượt xem:841
Bài viết liên quan: