PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, XD TC CÔNG ĐOÀN
Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam
10-12-2018
Ngày 6.12, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu và Phan Văn Anh trực tiếp quán triệt, truyền đạt các chuyên đề. Hội nghị trực tuyến kết nối 364 điểm cầu trong toàn quốc, trong đó có 301 điểm cầu tại cấp huyện, với 24.814 cán bộ chủ chốt CĐ các cấp tham dự, bao gồm: Các ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra cấp Tổng LĐLĐVN, cấp tỉnh, thành phố, CĐ ngành Trung ương, CĐ Tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN và cấp quận, huyện, ngành tương đương; cán bộ CĐ chuyên trách từ CĐCS trở lên; chủ tịch CĐCS ở các đơn vị có từ 2.000 đoàn viên CĐ trở lên.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có hơn 60 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X; toàn thể Cán bộ công đoàn chuyên trách làm công tác chuyên môn từ chuyên viên trở lên đang công tác tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh; Nhà Văn hóa Lao động tỉnh; LĐLĐ huyện, thành phố; Công đoàn ngành; Công đoàn Viên chức; Công đoàn các Khu công nghiệp-Khu Kinh tế tỉnh; Công đoàn các Công ty Cà phê thuộc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam đóng trên địa bàn huyện Đăk Hà.

Tại hội nghị, Thường trực Đoàn Chủ tịch TLĐ Việt Nam trực tiếp quán triệt, truyền đạt 5 chuyên đề, gồm: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII; Đổi mới việc thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới; Đổi mới tổ chức và hoạt động CĐ, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát CĐ trong tình hình mới; vấn đề xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức CĐ; đổi mới phương thức hoạt động, công tác thông tin tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại của tổ chức CĐ.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải- Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên sau các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm triển khai rộng rãi Nghị quyết Đại hội đến các cấp công đoàn, với những nội dung cốt lõi và rất quan trọng liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn Việt Nam. Đồng chí yêu cầu sau hội nghị, cán bộ công đoàn tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết sẽ viết bài thu hoạch, trong đó cần đưa ra các kế hoạch, giải pháp cụ thể để tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn đơn vị mình triển khai thực hiệu quả cao nhất Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam./.

Kim Dũng- Ban Tuyên giáo Nữ công
Số lượt xem:2609