PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, XD TC CÔNG ĐOÀN
Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, nhất là đối với các loại hình đợn vị, doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị bàn giao các công đoàn cơ sở trực thuộc về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quản lý
LĐLĐ tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị bàn giao 08 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 473 đoàn viên trực thuộc về LĐLĐ thành phố Kon Tum, LĐLĐ huyện Sa Thầy, Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn các Khu công nghiệp - Khu kinh tế tỉnh quản lý, chỉ đạo.
Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH Cao Phong tại Kon Tum - Siêu thị Điện máy nội thất Chợ lớn tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày 28/02/2020, Công đoàn cơ sở Chi nhánh công ty TNHH Cao Phong tại Kon Tum - Siêu thị Điện máy nội thất Chợ lớn đã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị bàn giao  Công đoàn cơ sở
Lễ ra mắt công đoàn cơ sở Trường Mầm non Tư thục Ánh Dương.
Chiều ngày 13/12/2018, Ban Thường vụ Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum đã tổ chức lễ công bố Quyết định kết nạp đoàn viên, thành lập và ra mắt công đoàn cơ sở Trường Mầm non Tư thục Ánh Dương.
Ngày 6.12, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.