PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, XD TC CÔNG ĐOÀN
Đại hội Công đoàn huyện Ngọc Hồi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Tư thục Hoa Phượng huyện Đắk Hà lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi thành lập mới CĐCS Trường mầm non Tư thục Ban Mai Xanh
Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028
Công đoàn các Khu công nghiệp - Khu kinh tế tỉnh kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước
Liên đoàn Lao động Thành phố tập huấn công tác Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028
Công đoàn Viên chức tập huấn về công tác Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh
Bầu chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đăk Tô, nhiệm kỳ 2018- 2023
Liên đoàn Lao động Thành phố Kon Tum đẩy mạnh kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước
Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở
Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2022
Bàn giao Công đoàn cơ sở Công ty TNHH SXTM Vinh Dung về Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà quản lý
Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp mới 17 đoàn viên
Liên đoàn Lao động huyện Đăk Glei bầu Chủ tịch mới
Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách cấp trên cơ sở
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao thẻ đoàn viên công đoàn mới
Thành lập Công đoàn cơ sở Quỹ Tín dụng nhân dân Quyết Thắng
Liên đoàn Lao động huyện Đăk Tô tổ chức ra mắt thành lập 02 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Kim Chung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đã trao Quyết định thành lập 02 Công đoàn cơ sở, Quyết định kết nạp 40 đoàn viên, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời của mỗi Công đoàn cơ sở.
Liên đoàn Lao động huyện Đăk Glei tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn năm 2021
Dự lớp tập huấn có 64 đồng chí là cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện.
Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 và công tác Thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 và công tác Thi đua khen thưởng của tổ chức công đoàn.
Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Đăk Hà lần thứ X (khóa V), nhiệm kỳ 2018-2023
Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã tặng giấy khen cho 13 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và xây dựng tổ chức công đoàn năm 2020; phát động ký kết giao ước thi đua năm 2021
Quán triệt Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), tập huấn Công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn
Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi bầu chức danh Chủ tịch khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.
Ngày 8/9/2020 Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi đã tổ chức hội nghị lần thứ VII bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.
Liên đoàn Lao động huyện Đăk Glei có Chủ tịch mới
Trang sau