PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, XD TC CÔNG ĐOÀN
Đồng chí Rơ Chăm Long: "Thành lập CĐCS khu vực ngoài Nhà nước là nhiệm vụ sống còn"
Liên đoàn Lao động huyện Đăk Tô tổ chức ra mắt thành lập công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước
Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” năm 2023
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ
Lắp đặt Máy lọc nước RO tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, huyện Ngọc Hồi
Đại hội Công đoàn huyện Ngọc Hồi lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028
Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Tư thục Hoa Phượng huyện Đắk Hà lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028
Liên đoàn Lao động huyện Ngọc Hồi thành lập mới CĐCS Trường mầm non Tư thục Ban Mai Xanh
Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028
Công đoàn các Khu công nghiệp - Khu kinh tế tỉnh kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước
Liên đoàn Lao động Thành phố tập huấn công tác Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023- 2028
Công đoàn Viên chức tập huấn về công tác Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh
Bầu chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đăk Tô, nhiệm kỳ 2018- 2023
Liên đoàn Lao động Thành phố Kon Tum đẩy mạnh kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước
Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở
Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2022
Bàn giao Công đoàn cơ sở Công ty TNHH SXTM Vinh Dung về Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà quản lý
Liên đoàn lao động thành phố Kon Tum thành lập Công đoàn cơ sở và kết nạp mới 17 đoàn viên
Liên đoàn Lao động huyện Đăk Glei bầu Chủ tịch mới
Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách cấp trên cơ sở
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức trao thẻ đoàn viên công đoàn mới
Thành lập Công đoàn cơ sở Quỹ Tín dụng nhân dân Quyết Thắng
Liên đoàn Lao động huyện Đăk Tô tổ chức ra mắt thành lập 02 công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước
Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Kim Chung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện đã trao Quyết định thành lập 02 Công đoàn cơ sở, Quyết định kết nạp 40 đoàn viên, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời của mỗi Công đoàn cơ sở.
Liên đoàn Lao động huyện Đăk Glei tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn năm 2021
Dự lớp tập huấn có 64 đồng chí là cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện.
Trang sau