PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, XD TC CÔNG ĐOÀN
Bàn giao Công đoàn cơ sở Công ty TNHH SXTM Vinh Dung về Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà quản lý
6-5-2022

Chiều ngày 05/5/2022, tại Cụm Công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh bàn giao Công đoàn cơ sở Công ty TNHH SXTM Vinh Dung về Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà quản lý.

Dự hội nghị có Đồng chí Nghiêm Xuân Bang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đồng chí Đinh Trường An - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp - Khu kinh tế tỉnh; Đồng chí Hà Văn Kiên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà; Lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH SXTM Vinh Dung.

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH SXTM Vinh Dung được Công đoàn các Khu công nghiệp - Khu kinh tế tỉnh thành lập vào 11/2019 với 10 đoàn viên công đoàn/16 đoàn viên, người lao động. Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nghiêm Xuân Bang cho biết, việc chuyển giao các CĐCS trên với mục đích sắp xếp, tổ chức lại việc quản lý các CĐCS nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của tổ chức Đảng và đoàn thể trong cùng một đơn vị theo phân cấp quản lý của các tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động công đoàn, phát huy vai trò của CĐCS và quyền làm chủ của đoàn viên, người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị LĐLĐ huyện Đăk Hà tiếp nhận, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Phát huy những thành tích đã đạt được và tiếp tục tổ chức hoạt động có hiệu quả; Phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; Vận động đoàn viên, người lao động trong đơn vị chủ động sáng tạo, nỗ lực trong công tác, hăng hái tham gia hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và CĐCS càng ngày vững mạnh.

Tin và ảnh: Thu Thanh
Số lượt xem:632
Bài viết liên quan: