PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, XD TC CÔNG ĐOÀN
Liên đoàn Lao động huyện Đăk Glei tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn năm 2021
29-4-2021

Từ ngày 27 đến 29/4/2021, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đăk Glei, Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn cơ sở.

Dự lớp tập huấn có 64 đồng chí là cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Sau 3 ngày, các học viên được bồi dưỡng kiến thức về Lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH; Hệ thống chính trị ở Việt Nam do Trung tâm Chính trị huyện triển khai; Liên đoàn Lao động huyện quán triệt Chương trình hành động Của ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo viên của Liên đoàn Lao động tỉnh hướng nghiệp vụ và quán triệt các nội dung: Bộ Luật Lao động năm 2019; Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thi hành Điều lệ; Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn; Hướng dẫn nghiệp vụ Công tác tài chính công đoàn và công tác quản lý đoàn viên công đoàn, cập nhận thông tin đoàn viên trên phần mềm máy tính.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; trang bị kiến thức, kỹ năng, đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động; phát huy vai trò trách nhiệm của các cán bộ công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng công đoàn vững mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện.

Tin và ảnh: LĐLĐ huyện Đăk Glei
Số lượt xem:1141
Bài viết liên quan: