PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, XD TC CÔNG ĐOÀN
Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà bầu Chủ tịch mới
15-7-2020

Chiều ngày 13/7, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà đã tổ chứ hội nghị (bất thường) bầu bổ sung ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nghiêm Xuân Bang – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum, Nguyễn Trung Kiên – Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà khóa V.

Với tinh thần công khai, dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện đã bầu đồng chí Hà Văn Kiên, Huyện ủy viên, Cán bộ công đoàn chuyên trách (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đăk Hà) vào Ban chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Phát biểu ra mắt nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Hà Văn Kiên đã trình bày bản chương trình hành động của mình sẽ triển khai thực hiện trong thời gian đến trên cương vị công tác mới tập trung vào một số nội dung trọng tâm, đó là: Tập trung quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, lấy lợi ích đoàn viên là trung tâm để tập hợp thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn, tạo sự khác biệt rõ nét về quyền lợi của người đã là đoàn viên công đoàn so với người lao động chưa là đoàn viên, quan tâm chăm lo tới các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, người lao động yếu thế; bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, Công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, phối hợp và tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền, các đoàn thể, các doanh nghiệp để phát triển phong trào công nhân và hoạt động công đoàn; thường xuyên đỏi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu mới, coi trọng việc công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước về chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN, hợp đồng lao động cho người lao động; phối hợp với các cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn cơ sở đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền giáo dục, tổ chức các hoạt động phong trào thiết thực, phù hợp với điều kiện của cơ sở và nhu cầu của người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chú trọng công tác phát triển đảng viên trong công nhân lao động; có kế hoạch cụ thể để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ công đoàn trên địa bàn huyện, lấy kết quả hoạt động của cơ sở, sự tham gia của đoàn viên làm thước đo cho hoạt động của mình trong quá trình công tác.

(ảnh: Đ/c Nghiêm Xuân Bang - PCTTT LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đ/c Hà Văn Kiên)

Tin và ảnh: Thanh Bình
Số lượt xem:1541
Bài viết liên quan: