PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, XD TC CÔNG ĐOÀN
Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị bàn giao Công đoàn cơ sở
28-8-2019

  Chiều ngày 28- 8, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị bàn giao 10 Công đoàn cơ sở  và 254 đoàn viên thuộc Chi cục thuế huyện, thành phố về Công đoàn Cục thuế tỉnh trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Rơ Chăm Long, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Đồng chí Lê Minh Nhật, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục thuế tỉnh; các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo các ban chuyên môn thuộc LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thành phố; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi cục thuế các huyện, thành phố; các đồng chí cán bộ, công chức phụ trách công tác kế toán của các cấp công đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí  Rơ Chăm Long- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum cho biết, việc chuyển giao các CĐCS trên với mục đích sắp xếp, tổ chức lại việc quản lý các CĐCS nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của tổ chức Đảng và đoàn thể trong cùng một đơn vị theo phân cấp quản lý của các tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động công đoàn, phát huy vai trò của CĐCS và quyền làm chủ của công nhân viên chức lao động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực”.

 Đồng chí đề nghị Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp nhận, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Phát huy những thành tích đã đạt được và tiếp tục tổ chức hoạt động có hiệu quả; Phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CNVCLĐ; Vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong đơn vị chủ động sáng tạo, nỗ lực trong công tác, hăng hái tham gia hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và CĐCS càng ngày vững mạnh.

Ngọc Kiên
Số lượt xem:3196
Bài viết liên quan: