PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, XD TC CÔNG ĐOÀN
Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị bàn giao các công đoàn cơ sở trực thuộc về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quản lý
9-3-2020

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-LĐLĐ ngày 16/12/2019 của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh; chiều ngày 05/3/2020, LĐLĐ tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị bàn giao 08 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 473 đoàn viên trực thuộc về LĐLĐ thành phố Kon Tum, LĐLĐ huyện Sa Thầy, Công đoàn Viên chức tỉnh và Công đoàn các Khu công nghiệp - Khu kinh tế tỉnh quản lý, chỉ đạo.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Rơ Chăm Long, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo các ban chuyên môn thuộc LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo và kế toán các đơn vị nhận chuyển giao; lãnh đạo và kế toán các CĐCS được chuyển giao; các đồng chí cán bộ, công chức phụ trách công tác phát triển đoàn viên và kế toán của LĐLĐ tỉnh.

Hội nghị chuyển giao các CĐCS trực thuộc về Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quản lý

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí  Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kon Tum cho biết, việc chuyển giao các CĐCS trên với mục đích sắp xếp, tổ chức lại việc quản lý các CĐCS nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của tổ chức Đảng và đoàn thể trong cùng một địa phương, đơn vị theo phân cấp quản lý của các tổ chức trong hệ thống chính trị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động công đoàn, phát huy vai trò của CĐCS và quyền làm chủ của công nhân viên chức lao động; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng CĐCS vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực” và Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị “về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị các đơn vị sau khi tiếp nhận, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS hoạt động theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; phát huy những thành tích đã đạt được và tiếp tục tổ chức hoạt động có hiệu quả; phối hợp thực hiện tốt việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và công nhân viên chức lao động; vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động chủ động trong công tác, tích cực tham gia hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng doanh nghiệp và CĐCS càng ngày vững mạnh.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Kiên
Số lượt xem:1713
Bài viết liên quan: