PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, XD TC CÔNG ĐOÀN
Quán triệt Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), tập huấn Công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn
15-10-2020

Hội nghị quán triệt Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII), tập huấn Công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn

Trong thời gian 2 ngày, từ ngày 13-14/10/2020 Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị quán triệt Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII); tập huấn Công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn cho 50 đại biểu là cán bộ công đoàn chuyên trách và chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Nghiêm Xuân Bang - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Chỉ đạo lớp tập huấn, đồng chí Nghiêm Xuân Bang yêu cầu các đại biểu phải nắm vững những điểm mới, khác biệt có tính đột phá, có nội dung quy định ổn định, phù hợp, đảm bảo tính chặt chẽ, khoa học được Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XII) quy định để vận dụng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; các nội dung tập huấn về công tác cán bộ công đoàn, công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức công đoàn là hoạt động hết sức quan trọng, giúp cho cán bộ Công đoàn trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật kịp thời những thông tin, kiến thức, quy định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ đó triển khai, vận dụng vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu trong công việc và triển khai nhiệm vụ ở các cấp Công đoàn. Kết thúc 4 chuyên đề do báo cáo viên triển khai, hội nghị đã thảo luận và thống nhất các giải pháp triển khai nhằm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo: Sau khi tiếp thu tại Hội nghị, mỗi đồng chí sẽ là một Báo cáo viên nòng cốt để triển khai tập huấn, trao đổi tại cấp mình; tiếp tục tập trung, nghiên cứu sâu từng nội dung, lĩnh vực để triển khai đạt hiệu quả cao nhất; thông qua đó, xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Tin: Hoàng Tường; ảnh PV
Số lượt xem:1600
Bài viết liên quan: