PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, XD TC CÔNG ĐOÀN
Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách cấp trên cơ sở
16-11-2021

Trong 02 ngày 15 và 16/11/2021 tại Liên đoàn Lao động tỉnh, các học viên tham dự lớp tập huấn dành cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách cấp trên cơ sở đã được các đồng chí báo cáo viên của Tỉnh ủy và giảng viên kiêm chức của LĐLĐ tỉnh phổ biến, quán triệt các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam và các kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; quán triệt Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đối với nội dung tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn, các học viên được giảng viên kiêm chức LĐLĐ tỉnh bồi dưỡng, hướng dẫn đi sâu vào kỹ năng công tác tuyên giáo của cán bộ công đoàn; hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở trực tiếp tại đại hội; kỹ năng, phương pháp khảo sát, điều tra, tuyên truyền kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở; nội dung, đối tượng, quy trình công tác xử lý kỷ luật theo quy định của Điều lệ Công đoàn; những nội dung mới và chủ yếu của Thỏa ước lao động tập thể…

Đây là lớp tập huấn thứ hai do LĐLĐ tỉnh Kon Tum tổ chức trong năm 2021, lớp thứ nhất đã được tổ chức dành cho các đồng chí là chủ tịch các công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thông qua các lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp về lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn; những kiến thức cơ bản, chủ yếu của pháp luật về lao động và công đoàn; kỹ năng hoạt động công đoàn ở cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

(ảnh: Toàn cảnh hội nghị)

Tin và ảnh: Thanh Bình
Số lượt xem:757
Bài viết liên quan: