PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, XD TC CÔNG ĐOÀN
Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh
27-9-2022

Chiều 26/9, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh giai đoạn năm 2014 - 2022.

Sau khi ký kết Hướng dẫn giữa hai ngành LĐLĐ tỉnh và Kho bạc Nhà nước tỉnh theo Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN ngày 26/3/2014, hai ngành đã triển khai, chỉ đạo các đơn vị thuộc cấp huyện, thành phố và tương đương phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước ở địa phương thực hiện tốt hiệu quả trong công tác thu 2% kinh phí công đoàn khối hành chính sự nghiệp và hạch toán nguồn thu kinh phí công đoàn theo đúng quy định. Kết quả thu kinh phí công đoàn khối hành chính sự nghiệp đảm bảo thu đúng thu đủ thu kịp thời, đạt vượt kế hoạch thu 2% kinh phí công đoàn cụ thể: So với với kế hoạch đặt ra từng năm, năm 2014 đạt 129%, năm 2015 đạt 127%, Năm 2016 đạt 100,5%; năm 2017 đạt 100%, năm 2018 đạt 118%; năm 2019 đạt 124%, năm 2020 đạt 100%; năm 2021 đạt 110%.

(Ảnh: Lãnh đạo hai đơn vị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025)

Tại hội nghị, hai đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025;  Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện phối hợp với các cấp công đoàn triển khai các văn bản quy định mới về công tác thu chi kinh phí công đoàn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thường xuyên trao đổi thông tin đánh giá, phân loại các đơn vị chấp hành tốt, đơn vị chậm trích nộp, đơn vị có trích nhưng chưa nộp để có căn cứ nhắc nhở, quyết liệt hơn trong việc thu kinh phí công đoàn.

Tin và ảnh: Ngô Anh; Hồ Nguyệt.
Số lượt xem:389
Bài viết liên quan: