PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, XD TC CÔNG ĐOÀN
Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở
1-7-2022

Trong 03 ngày, từ ngày 28-30/6/2022 Liên đoàn Lao động huyện phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2022.

Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 100 cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện. Các học viên đã được đội ngũ báo cáo viên Liên đoàn Lao động tỉnh; Giám đốc Trung tâm chính trị huyện truyền đạt các nội dung như: hướng dẫn quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở trực tiếp tại Đại hội; một số nội dung cơ bản về Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác truyền thông công đoàn, một số nội dung về xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa theo Quyết định 2214/QĐ-TTg, ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và chuyên đề “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”…

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp về lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin và ảnh: LĐLĐ huyện Đăk Hà
Số lượt xem:662
Bài viết liên quan: