TIN HOẠT ĐỘNG CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN
Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028
11-10-2022

Ngày 07/10/2022, tại hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu kinh tế (KCN-KKT) tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 đến Ủy viên BCH và các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tại hội nghị, Công đoàn Công đoàn các KCN-KKT tỉnh đã quán triệt các văn bản chỉ đạo Đại hội như: Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 17/ 01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; công tác nhân sự và phương thức tổ chức đại hội; xây dựng văn kiện trình đại hội; các chế độ, định mức chi tiêu tài chính công đoàn và các mẫu biểu phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội cấp công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028;  hướng dẫn kế toán Công đoàn cơ sở về sử dụng phần mềm kế toán tài chính công đoàn.

Tin và ảnh: Thu Thanh
Số lượt xem:406
Bài viết liên quan: