TIN HOẠT ĐỘNG CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN
Công đoàn viên chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021 và phổ biến Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị
30-12-2021

Công đoàn viên chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021 và phổ biến Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị

Ngày 29/12, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021 cho cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc. Trong khuôn khổ 01 ngày, 125 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ phụ trách tài chính các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã được phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; những điểm mới của Bộ Luật Lao động năm 2019 (sửa đổi)  và hướng dẫn nghiệp vụ tài chính công đoàn cơ sở do các báo cáo viên của Công đoàn Viên chức trực tiếp thực hiện.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho các Công đoàn cơ sở nắm vững và thực hiện tốt hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong tình hình mới theo chỉ đạo Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn.

 

Tin và ảnh: Duy Trinh
Số lượt xem:565
Bài viết liên quan: