TIN HOẠT ĐỘNG CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN
Hội nghị Viên chức và Người lao động Năm học 2020 – 2021 các Công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Thành phố Kon Tum.
9-10-2020

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thông qua hội nghị Viên chức và Người lao động các đơn vị trường học Năm học 2020-2021. Trong hai ngày 02 và 03/10/2020, 78/78 (đạt 100%) các CĐCS Trường học khối Mầm non, Tiểu học và THCS đã phối hợp với người đứng đầu đơn vị đã tổ chức thành công Hội nghị Viên chức và Người lao động Năm học 2020-2021.

Thực hiện Hướng dẫn liên tịch số 01/HDLT-LĐLĐ-PNV ngày 13/9/2017 của Liên đoàn lao động và Phòng Nội vụ thành phố Kon Tum về “Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động năm 2017 và những năm tiếp theo” 78/78 (đạt 100%) đơn vị đã tổ chức hoàn thành Hội nghị, đây là Hội nghị được tổ chức thường niên với sự có mặt của toàn thể đoàn viên, Viên chức và Người lao động các trường học trên địa bàn thành phố Kon Tum. Qua hội nghị đánh giá, tổng kết và kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Viên chức và Người lao động và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm học 2019 - 2020. Báo cáo đánh giá tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm học 2019- 2020. Tại hội nghị các đơn vị đã tổ chức đánh giá kết quả thi đua và phát động phong trào thi đua trong toàn thể Viên chức và người lao động, trong đó đã chú trọng đến các nhiệm vụ, chỉ tiêu đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Kon Tum lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 quyết nghị.

Tin: Thúy Hằng; ảnh: PV
Số lượt xem:1235
Bài viết liên quan: