TIN HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
Công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ lần thứ I, giai đoạn 2020-2025.
2-3-2020

Trong 05 năm qua đã có 32 lượt đoàn viên được xét công nhận đề tài sáng kiến, giải pháp cấp cơ sở; 4 lượt đoàn viên được xét công nhận cấp tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 11 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 cá nhân; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 11 cá nhân;...

            Thực hiện chương trình công tác năm 2020, đồng thời nhằm hướng đến Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ Công đoàn Viên chức lần thứ II và Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ tỉnh Kon Tum lần thứ V, giai đoạn 2020-2025; ngày 28/02/2020 Công đoàn cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ lần thứ I, giai đoạn 2020-2025. Với 36 đoàn viên, Công đoàn cơ sở LĐLĐ tỉnh là đơn vị sinh hoạt ghép của 03 cơ quan: LĐLĐ tỉnh; Nhà Văn hóa Lao động và Công đoàn các KCN-KKT tỉnh.

 

                            Toàn cảnh hội nghị Điển hình tiên tiến cơ quan LĐLĐ tỉnh lần thứ I           Đ/c Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Bí thư Chi bộ phát biểu chỉ đạo hội nghị

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo sát sao của Cấp ủy Chi bộ; sự phối hợp sự chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng 03 cơ quan và nỗ lực phấn đấu không ngừng của đoàn viên, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Ban Chấp hành CĐCS đã chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

            Tại Hội nghị, các bài tham luận do các tổ công đoàn báo cáo đã góp phần làm rõ những ưu điểm và rút ra những bài học quý báu trong việc đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong thời gian đến, trong đó tiếp tục chú trọng đến phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo"; xây dựng người cán bộ công chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ…gắn với thực hiện nghiêm túc, chất lượng có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

            Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Rơ Chăm Long - Tỉnh ủy viên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ CBCC,VC và NLĐ đối với việc phát triển phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động trong 3 cơ quan cần tiếp tục phát huy tinh thần "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tỉnh ủy Kon Tum giao thực hiện trong năm 2020; thực hiện có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trước người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; đoàn kết xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

            Đ/c Nghiêm Xuân Bang - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng giấy khen cho những cá nhân 

Nhân Hội nghị điển hình tiên tiến CĐCS Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ I, Thủ trưởng cơ quan đã biểu dương và tặng giấy khen cho 03 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; tặng giấy khen cho 06 tập thể, 09 cá nhân; Ban Chấp hành CĐCS tặng giấy khen cho 02 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Kết thúc Hội nghị, Ban chấp hành CĐCS tiếp tục phát động phong trào thi đua trong toàn thể CBCC, NLĐ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ảnh: Kim Dũng, Tin: Ngọc Linh
Số lượt xem:1375
Bài viết liên quan: