TIN TỨC, SỰ KIỆN TỈNH KON TUM
Công đoàn tỉnh Kon Tum đẩy nhanh tiến độ Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội điểm Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028
15-3-2023

Ngày 17-01-2022 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Thực hiện chỉ đạo của Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại hội đồng bộ, đảm bảo lộ trình theo từng cấp; đánh giá chính xác, khách quan về những kết quả nghị quyết đại hội giai đoạn 2018-2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2028 khoa học, sát thực tiễn, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, phù hợp tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân lao động, tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh bền vững.

Ngay từ ban đầu triển khai thực hiện, Chỉ thị số 13-CT/TW. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo: Đại hội Công đoàn cơ sở hoàn thành trước 31/5; Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở hoàn thành trước 31/7 và Đại hội XI Công đoàn tỉnh hoàn thành trước 31/10 và thực tiễn các Công đoàn cơ sở đã triển khai Đại hội theo kế hoạch. Đến cuối tháng 02/2023 đã có 6,5% đơn vị tổ chức đại hội và một số địa phương đạt 30% kế hoạch.

Vinh dự, trọng trách lớn hơn với Công đoàn tỉnh Kon Tum được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn là đơn vị đại hội điểm cấp tỉnh Công đoàn khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2023-2028 và chỉ định thời gian đại hội vào tháng 7/2023. Thực hiện chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã đẩy nhanh tiến độ đại hội với lộ trình hết sức khẩn trương, đảm bảo đúng theo quy định, đạt chất lượng Đại hội Công đoàn cơ sở hoàn thành trước 20/4; Đại hội Công đoàn cấp trên cơ sở hoàn thành trước 31/5/2023.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt một số nội dung trọng tâm cho công tác Đại hội điểm Công đoàn tỉnh Kon Tum, đồng chí Rơ Chăm Long - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum xác định “…lần đầu tiên sau hơn 30 năm thành lập lại Công đoàn tỉnh Kon Tum (1991) được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn đại hội điểm Công đoàn cấp tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, nhiệm kỳ 2023-2028 là vinh dự và trọng trách lớn lao của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh Kon Tum. Việc thay đổi thời gian, đẩy nhanh tiến độ đại hội là tất yếu, là khách quan phải thực hiện “không bàn lùi”; mỗi Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên cơ sở phải khẩn trương báo cáo cấp ủy Đảng cùng cấp, phối hợp tốt với chính quyền và người sử dụng lao động để tổ chức đại hội. Thay đổi thời gian đại hội, nhưng phải luôn xác định rõ phương châm Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, phải đánh giá khách quan, chính xác những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ 2018-2023, quyết nghị nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 2023-2028 đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, phù hợp tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân lao động, tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh bền vững”.

Nhất quán trong lãnh đạo, tổ chức đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, đến nay 100% các Công đoàn cơ sở được chọn Đại hội điểm đã hoàn thành, được Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh dự, theo dõi và tổ chức họp rút kinh nghiệm sau đại hội để tổ chức đại hội toàn bộ theo từng địa phương, đơn vị. Đến thời điểm này (ngày 14/3) đã có 146 (17%) Công đoàn cơ sở đại hội. Đại hội điểm đối với Công đoàn ngành Giáo dục và Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà sẽ hoàn thành trong tháng 4/2023.

 

Bước đầu của những thành công trên, Công đoàn các cấp đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Cấp ủy Đảng, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất của Chính quyền và người sử dụng lao động. Cán bộ Công đoàn đã bám sát với từng đơn vị, nhất là các CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về đại hội để đại hội công đoàn thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức công đoàn, theo phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Từ Công đoàn cơ sở đến cấp trên cơ sở đã phân công nhiệm vụ, thành lập từng bộ phận, tiểu ban để triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch. Một trong những yếu tố đem đến thành công đó là từ Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh đến Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn các cấp đã kịp thời báo cáo Cấp ủy Đảng, được sự đồng thuận từ chính quyền và người sử dụng lao động và chuẩn bị tốt nguồn nhân sự đội ngũ cán bộ Công đoàn chủ chốt theo từng cấp, ngành nghề cho việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp công đoàn tỉnh Kon Tum quyết tâm và đẩy nhanh tiến độ Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội điểm Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028; đại hội sẽ quyết nghị một gian đoạn mới của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn tỉnh Kon Tum đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, phù hợp tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân lao động, tổ chức Công đoàn vững mạnh, xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh bền vững.

Bài và ảnh: Ngô Anh
Số lượt xem:885
Bài viết liên quan: