TIN TỨC, SỰ KIỆN TỈNH KON TUM
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
25-10-2019

Thực hiện Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội, Nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và căn cứ tình hình thực tế, ngày 20/9/2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Theo kế hoạch, tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ báo cáo với cử tri về Chương trình và nội dung kỳ họp; Nghe và tiếp thu phản ánh các ý kiến, nguyện vọng của cử tri đối với chương trình, nội dung kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV; các ý kiến, kiến nghị đối với Quốc hội và các cơ quan nhà nước có liên quan.

Tại kỳ họp thứ 8 này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 11 dự án luật, 01 dự thảo nghị quyết (Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Chứng khoán (sửa đổi); Luật Thư viện; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi); Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội (theo quy trình tại một kỳ họp); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (theo quy trình tại một kỳ họp); Nghị quyết về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (theo quy trình tại một kỳ họp)). Cho ý kiến 8 dự án luật (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Thanh niên (sửa đổi); Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp).

Quốc hội xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Xem xét, quyết định Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015; Việc miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước. Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.... Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018; Tiến hành chất vấn và  trả lời chất vấn;... và Xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác (nếu có).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chia làm 02 tổ để tiếp xúc cử tri theo 02 đơn vị bầu cử của tỉnh.

+ Tổ 1, gồm các đại biểu: Ông A Pớt, Ông Lê Chiêm và Bà Y Nhàn sẽ tiếp xúc cử tri tại Xã Đăk Man, huyện Đăk Glei vào Buổi sáng ngày 02/10/2019; Xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi vào Buổi chiều ngày 02/10/2019; Xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông vào Buổi sáng ngày 03/10/2019; Xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô vào Buổi chiều ngày 03/10/2019 và Xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà vào Buổi chiều ngày 04/10/2019.

+ Tổ 2, gồm các đại biểu: Ông Tô Văn Tám, Ông Nguyễn Vinh Hà và Ông Rơ Châm Long (A Long) sẽ tiếp xúc cử tri tại Phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum vào Buổi chiều ngày 01/10/2019; Xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy vào Buổi sáng ngày 02/10/2019; Xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông vào Buổi chiều ngày 02/10/2019; Xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy vào Buổi sáng ngày 03/10/2019; Xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum vào Buổi chiều ngày 03/10/2019 và Xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai vào Buổi sáng ngày 04/10/2019.

Địa điểm tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ do Ban thường trực UBMTTQVN và chính quyền địa phương chủ động chọn.

Buổi chiều ngày 07/9/2019, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức họp rút kinh nghiệm; thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ kiến nghị với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và ở tỉnh./.

Hồ Nam- VPĐ ĐBQH
Số lượt xem:1091
Bài viết liên quan: