TIN TỨC, SỰ KIỆN TỈNH KON TUM
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026
13-10-2021

Chiều 12/10 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2021 và ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026.

Đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm do Nguyễn Đình Khang, UVTW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo. Hội nghị được tổ chức trực tuyến và kết nối đến 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Y Ngọc, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh; sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban, phòng chuyên môn của Liên đoàn Lao động tỉnh và sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Hội nghị đã tập trung đánh giá, thảo luận về kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa 02 đơn vị về xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ giai đoạn 2016-2021, nghe các tham luận của các đơn vị, địa phương về xây dựng cơ quan văn hoá; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao; giải pháp xây dựng gia đình công nhân hạnh phúc; phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, viên chức và người lao động.

Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021-2026 gồm các nội dung trọng tâm: Thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục thể thao trong công chức, viên chức, công nhân lao động. Tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, công nhân lao động tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, lễ hội và trong sinh hoạt cộng đồng. Nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong công chức, viên chức, công nhân lao động. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong công chức, viên chức, công nhân lao động. Triển khai nhân rộng các mô hình điểm về văn hóa, thể thao và gia đình trong công chức, viên chức, công nhân lao động.  Phát huy các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống Cung văn hóa, Nhà văn hóa lao động để công chức, viên chức, công nhân lao động được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai Chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2021 và nội dung phối hợp trong giai đoạn 2021-2026. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện thành công Chương trình phối hợp trong giai đoạn 2021-2026 sẽ góp phần thực hiện thắng lợi cùng lúc là xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh, hiện đại; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân và văn hóa kinh doanh; thực hiện có hiệu quả chủ trương về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và quan điểm của Đảng phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh, là động lực phát triển đất nước.

Tin và ảnh: Ngô Anh
Số lượt xem:170
Bài viết liên quan: