TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC - TĐ KHEN THƯỞNG
Liên đoàn lao động Thành phố Kon Tum tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019
3-6-2019
Từ ngày 29 đến ngày 31/5/2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, Liên đoàn lao động đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Kon Tum tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn và sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn cơ sở.
AnhMinhHoa
Ảnh: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2019

 Tại hội nghị tập huấn, có 316 lượt cán bộ công đoàn cơ sở đã được các báo cáo viên của Liên đoàn Lao động Tỉnh, Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum giới thiệu, trao đổi những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác công đoàn:  Những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và một số chủ trương mới của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; hướng dẫn công tác dự toán thu- chi, quyết toán tài chính CĐCS và sử dụng phần mềm tài chính công đoàn; công tác Thi đua, khen thưởng trong tổ chức công đoàn; nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn; kỹ năng, nghiệp vụ, nội dung hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước; nội dung, hình thức tổ chức Hội nghị CBCCVC; hoạt động nữ công tại các CĐCS. Đặc biệt, cán bộ CĐCS đã được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tập huấn, đồng chí Phạm Việt Hải- Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn lao động Tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Kon Tum yêu cầu các cán bộ CĐCS tham dự lớp tập huấn cần nắm vững lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn để vận dụng tốt và có hiệu quả vào thực tiễn hoạt động công đoàn, nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; đồng chí lưu ý các CĐCS cần triển khai thực hiện nhiệm vụ có nội dung trọng tâm, trọng điểm, biết phương pháp và kỹ năng hoạt động công đoàn nhằm nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

Trần Thúy Hằng- LĐLĐ Thành Phố
Số lượt xem:1243
Bài viết liên quan: