CÔNG TÁC NỮ CÔNG; GIỚI
Ban nữ công Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh tổ chức tuyên truyền về Bình đẳng giới.
27-6-2020

Trực tiếp tại cơ sở, nơi người lao động đang làm việc, Ban nữ công Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh tổ chức tuyên truyền về Bình đẳng giới cho 64 đoàn viên thuộc 3 CĐCS Công ty CP TVĐT&XD Xuân Thiện, CĐCS công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Kon Tum và CĐCS công ty CP xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum.

Tại các buổi tuyên truyền, nội dung được tập trung xoay quanh việc thực hiện bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ; trao đổi thông tinh trong duy trì, xây dựng hạnh phúc gia đình; kỷ năng và phương pháp tổ chức hoạt động của ban, tổ nữ công cơ sở; công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện pháp luật Nhà nước và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị và tham gia hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tin và ảnh: Thu Thanh
Số lượt xem:166
Bài viết liên quan: