SỰ KIỆN - BÌNH LUẬN
Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2018-2023: Tập trung bảo vệ quyền, lợi ích và chăm lo đời sống cho người lao động
18-5-2018
Trong 2 ngày 16-17/5, tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum), Công đoàn tỉnh Kon Tum đã tổ chức Đại hội X, nhiệm kỳ 2018-2023. 241 đại biểu đại diện cho 39.955 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh dự Đại hội.
AnhMinhHoa
Ban chấp hành LĐLĐ khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt nhận nhiệm vụ

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Lý – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; A Pớt – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Bình Trọng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lại Xuân Lâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo Liên đoàn Lao động 9 tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên; Công đoàn các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Công đoàn ngành Trung ương; Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh qua các thời kỳ.

Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng,

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Nhiệm kỳ 2013-2018, phong trào công nhân – viên chức – lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Công đoàn các cấp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; tuyên truyền, vận động đoàn viên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn đã quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động, đặc biệt là công nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo. Đã tặng 17.917 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng tiền trên 12 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 76 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 2,57 tỷ đồng; giải quyết cho trên 550 lượt đoàn viên vay vốn với số tiền hơn 1,57 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập.

Đã hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh và Đại hội XI Công đoàn Việt Nam với những kết quả nổi bật như: thành lập được 113 CĐCS, kết nạp mới gần 4.190 đoàn viên; có hơn 2.600 đoàn viên công đoàn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; số lượng doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể tăng lên hàng năm; chất lượng, trình độ chuyên môn, trình độ tay nghề của người lao động ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

                                Đồng chí Trần Văn Lý – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

                                      tặng nhà "Mái ấm công đoàn" cho CNVCLĐ tỉnh Kon Tum

Với những thành tích nổi bật đó, trong 5 năm qua, đã có 7.560 lượt cá nhân, 900 lượt tập thể đăng ký thi đua, giá trị làm lợi cho cơ quan, doanh nghiệp trên 31tỷ đồng; có hơn  1.170 lượt tập thể và trên 2.600 lượt cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Bằng Lao động sáng tạo...

Với phương châm "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội đã thảo luận, thông qua 11 chỉ tiêu phấn đấu, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trong nhiệm kỳ kết nạp mới trên 4.000 đoàn viên; trên 50% doanh nghiệp ngoài nhà nước đủ điều kiện thành lập CĐCS; hàng năm có trên 85% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xếp loại tốt; trên 80% CĐCS cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và 50% CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh; trong nhiệm kỳ 100% các bộ công đoàn các cấp được bồi dưỡng nghiệp vụ; hàng năm, có trên 90% CĐCS và đoàn viên công đoàn đăng ký thực hiện các phong trào thi đua, danh hiệu thi đua của công đoàn; 100% trở lên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; 100% cơ quan nhà nước ban hành, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100% doanh nghiệp nhà nước, 60% doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc và ký kết, thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể; Trong nhiệm kỳ, mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; Hàng năm, vận động trên 95% đoàn viên tham gia đóng góp quỹ “Mái ấm Công đoàn”, mức đóng góp 40.000đ/người/năm.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Tỉnh ủy;  đồng chí Trần Văn Lý – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những thành tích cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Kết quả đó đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Kon Tum ngày càng ổn định, phát triển bền vững; xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và  Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Tiếp tục tập hợp, phát triển đoàn viên, tích cực tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động và bảo đảm việc làm ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng phù hợp với từng đối tượng, từng loại hình để thu hút, tập hợp đông đảo CNVCLĐ tham gia vào tổ chức, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động; thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tập trung xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đ/c Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh (khóa IX) điều hành Đại hội

Đại hội đã bầu 33 ủy viên vào Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023; bầu 7 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa  XII. Tại hội nghị BCH lần thứ nhất đã bầu 11 ủy viên vào Ban Thường vụ Công đoàn tỉnh khóa X; Đồng chí Rơ Chăm Long, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XIV đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023; Đồng chí Lê Ích Dàng, Nghiêm Xuân Bang đã được bầu tái cử chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Bầu Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh gồm 7 đồng chí và bầu Chủ nhiệm UBKT.

Nhân dịp này, Thông qua quỹ “Tấm Lòng vàng” Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng 180 triệu đồng cho Công đoàn tỉnh để hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn giai đoạn 2013-2018; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các công trình, sản phẩm chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh. 

Bài và ảnh: Ngô Anh
Số lượt xem:2936
Bài viết liên quan: