CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh.
29-7-2020

Ngày 28/7, tại Liên đoàn Lao động tỉnh đã diễn ra hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm xã hội tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Đồng chủ trì hội nghị là đồng chí Lê Ích Dàng - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Chính - Phó giám đốc BHXH tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện các phòng, ban thuộc hai ngành. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy chế phối hợp những năm qua cho thấy, hai ngành đã thực hiệu quả trên một số lĩnh vực, nổi bật là công tác tuyên truyền, phổ biến đến đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cũng như các quy định của Nhà nước liên quan đến Lao động và Công đoàn. Tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cụ thể năm 2015 trên địa bàn tỉnh có 42.560 người tham gia, đến năm 2019 đã có 478.772 người, tăng 57.212 người. Về số thu, năm 2015 thu 723,193 tỷ đồng, đến năm 2019 số thu đạt 1.028,288 tỷ đồng, tăng 42,18%, tương ứng số nợ đã giảm dần từ 25,2 tỷ đồng năm 2015 thì đến năm 2019 nợ chỉ còn 12,7 tỷ đồng.

Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, hội nghị đã thảo luận, thống nhất nhiều nội dung phối hợp thiết thực, gắn với quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động trong giai đoạn 2020-2025, trong đó xác định tiếp tục tập trung phối hợp tuyên truyền, vận động người lao động, người sử dụng lao động thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo chính sách lớn về an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước được nghiêm túc thực hiện nghiêm túc và hiệu quả.

Tin và ảnh: Thanh Hòa
Số lượt xem:36
Bài viết liên quan: