CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp xây dựng dữ liệu An toàn và vệ sinh lao động
15-7-2020

Ngày 14/7, Phân viện khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường Miền Trung đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum trực tiếp khảo sát, đo đạc, lấy mẫu kiểm tra các chỉ số kỹ thuật an toàn tại Xí nghiệp cơ khí chế biến mủ cao su KORUCO thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum để xây dựng dữ liệu về môi trường lao động, An toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động.

Sau khi làm việc với Ban giám đốc Xí nghiệp, đoàn được đồng chí Nguyễn Hoàng Danh, Phó Giám đốc Xí nghiệp trực tiếp dẫn đoàn đến các tổ sản xuất, chế biến để khảo sát môi trường lao động; đo đạc, lấy mẫu các chỉ số kỹ thuật và khảo sát hiện trạng An toàn lao động. Qua khảo sát đoàn cũng đã đề xuất với Xí nghiệp một số giải pháp góp phần giảm thiểu rủi ro An toàn vệ sinh lao động; đồng thời đánh giá quan trắc môi trường lao động để thu thập, đánh giá, phân tích chỉ tiêu đo lường các yếu tố của môi trường tại các vị trí làm việc của người lao động, đối chiếu so sánh với mức yêu cầu quy định từ đó có biện pháp xử lý kịp thời các chỉ tiêu chỉ số kỹ thuật nhằm cải thiện, điều chỉnh để giảm thiểu ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động, phòng bệnh nghề nghiệp.

Kết quả khảo sát sẽ được Phân viện khoa học An toàn vệ sinh lao động và Bảo vệ môi trường Miền Trung đánh giá và có báo cáo cụ thể về quan trắc môi trường lao động tại Xí nghiệp, đồng thời làm cơ sở tham mưu đề xuất với Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành các chế độ chính sách phù hợp, vì sức khỏe và An toàn cho công nhân lao động và doanh nghiệp kinh doanh, chế biến nhựa cao su.

             (ảnh: đoàn khảo sát kiểm tra, đo đếm các thông số tại xí nghiệp).

Tin và ảnh: Trịnh Thanh
Số lượt xem:79
Bài viết liên quan: