GIỚI THIỆU MÔ HÌNH CÁCH LÀM HIỆU QUẢ
Hiệu quả từ phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong Nữ CNVCLĐ Công đoàn viên chức nhiệm kỳ 2012-2017
16-1-2018
Nhiệm kỳ 2012-2017, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVC,LĐ) thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum có sức lan tỏa mạnh mẽ và ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ trong xã hội. Tinh thần, trách nhiệm và lòng say mê với công việc, sự sáng tạo của đội ngũ nữ CBCCVC,LĐ góp phần tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
AnhMinhHoa
Khen thưởng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong Nữ CNVCLĐ

Xác định tầm quan trọng, ý nghĩa của phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trên cơ sở hướng dẫn của Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã triển khai thực hiện, phát động phong trào với phương châm hướng về cơ sở. Trong công tác chỉ đạo đều gắn với việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt  tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt chương trình hành động Nghị quyết số 20- NQ/TW ngày 28/1/2008 của BCH Trung ương về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ CNH- HĐH đất nước”; Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X về “Công tác phụ nữ  thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước”; Nghị quyết 6b/NQ- TLĐ ngày 29/1/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chỉ thị 03/CT- TLĐ ngày 18/8/2010 của Tổng LĐLĐ VIệt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Giáo dục truyền thống phụ nữ Việt Nam, nâng cao kiến thức pháp luật, về dân số KHHGĐ-sức khoẻ sinh sản, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS; tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống Bạo lực gia đình, các kiến thức nuôi dạy con, nữ công gia chánh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tình hình mới. 

Với 1.151 nữ, chiếm tỷ lệ 42,3% tổng số CBCCVC,LĐ trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh; trong nhiệm kỳ qua, thông qua các hình thức tổ chức mít tinh, tọa đàm, sinh hoạt truyền thống, Hội thi “Nữ công chức viên chức, lao động thanh lịch, duyên dáng”, hội thi “ Ẩm thực gia đình”, hội thi “ pháp luật về bình đẳng giới” đã thu hút trên 1000 lượt nữ CBCCVC,LĐ tham gia. Trong nhiệm kỳ qua, các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức 176 cuộc tuyên truyền giáo dục truyền thống, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổ chức 38 cuộc truyền thông thi tìm hiểu kiến thức giới với 2.169 lượt đoàn viên tham gia; tuyên truyền về bình đẳng giới, hôn nhân gia đình cho 1.037 nữ CBCCVC,LĐ. Trong nhiệm kỳ qua, các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức 404 cuộc kiểm tra về thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Bên cạnh đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công công đoàn được quan tâm, tỷ lệ nữ tham gia Ban chấp hành Công đoàn so với nhiệm kỳ trước tăng 33% (132/99); toàn khối có 45 Ban, Tổ Nữ công quần chúng, có 01 Câu lạc bộ Nữ công. Ban Nữ công cơ sở đã làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành trong việc tổ chức hiệu quả phong trào nữ CBCCVC,LĐ ở cơ sở; động viên lao động nữ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thông qua phong trào, nhiều cán bộ nữ đã trưởng thành và được đề bạt vào những vị trí quan trọng trong cơ quan, đơn vị.  Được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng và sự phấn đấu tích cực của chị em, đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý đã có phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tính đến nay, khối CĐVC tỉnh có: 03 chị là tỉnh Ủy viên, 19 chị là giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương; 245 chị là Trưởng, phó phòng cấp sở và tương đương; đối với tổ chức Công đoàn hiện tại 17 chị là Chủ tịch CĐCS, 185 chị Phó chủ tịch và ủy viên BCH các CĐCS.

Đồng chí Nghiêm Xuân Bang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: “Cùng với sự trưởng thành và phát triển của đội ngũ nữ cán bộ CNVCLĐ tỉnh nhà, đội ngũ nữ cán bộ công chức viên chức, lao động thuộc CĐ Viên chức tỉnh đã không ngừng phát triển về số lượng và chất lượn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Dù đảm nhận những trọng trách, việc làm, môi trường hoạt động khác nhau nhưng các chị luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh”.

Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, có 110 chị thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh được Thủ tướng Chính phủ, bộ ban ngành tặng bằng khen; 482 lượt chị được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, 30 chị được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 4.230 lượt chị đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trên 95% chị đạt danh hiệu “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Các chị xứng đáng với 8 chữ vàng mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng: Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới  “Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”.

Có thể khẳng định, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là động lực giúp chị em phấn đấu vươn lên trong công tác và xây dựng hạnh phúc gia đình; tạo điều kiện cho nữ CBCCVC,LĐ phát huy phẩm chất, năng lực của phụ nữ Việt Nam, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của đất nước. Nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động khối Công đoàn Viên chức tỉnh tiếp tục phát huy phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,  phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Bài và ảnh: Quỳnh Anh (CĐVC)
Số lượt xem:462
Bài viết liên quan: