HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ
LĐLĐ huyện Kon Rẫy tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn năm 2019
28-6-2019

Từ ngày ngày 24/6 đến ngày 27/6/2019, Liên Đoàn Lao động huyện Kon Rẫy đã phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn và phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn cho các đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên BCH CĐCS thuộc 62 Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện.

Tại lớp tập huấn lần này, các đồng chí cán bộ công đoàn được học tập, nghiên cứu 5 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Những vấn đề chung về phong trào công nhân và Công đoàn; Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh Công tác tài chính công đoàn; Hướng dẫn thành lập, hoạt động của Ban nữ công, phong trào thi đua hai giỏi. Đặc biệt, trong chương trình tập huấn lần này, các học viên được trang bị, hướng dẫn các tính năng cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên như: đăng nhập hệ thống phần mềm; tạo một nhóm cấp công đoàn mới; tạo mới đoàn viên; thêm mới đoàn viên từ một danh sách; phê duyệt đoàn viên được tạo mới; chuyển sinh hoạt đoàn viên; sử dụng công cụ quản lý đoàn phí; sử dụng công cụ ủy quyền, bàn giao công việc của CĐCS; sử dụng công cụ báo cáo, thống kê; quản trị người sử dụng phần mềm và các nội dung có liên quan đến việc cập nhật thông tin. Đây là phần mềm được tích hợp và hệ thống hóa tính năng, tác dụng quản lý thông tin của đoàn viên bằng mã số định danh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cung cấp nhằm khắc phục những mặt hạn chế so với phương pháp quản lý trước đây.

Qua 02 ngày tập huấn, với sự cố gắng, nỗ lực của báo cáo viên và các học viên đã giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở tiếp cận và sử dụng được phần mềm quản lý đoàn viên, góp phần quản lý đoàn viên một cách chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng trong hoạt động công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở.

Sau khi kết thúc các nội dung tại hội nghị tập huấn, các học viên được đi thực tế tại xã Đăk Pne và công ty BioPhap; viết bài thu hoạch và được Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn .

 

Nguyễn Quý- LĐLĐ huyện Kon Rẫy
Số lượt xem:643
Bài viết liên quan: