TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC - TĐ KHEN THƯỞNG
Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Xuân Thiện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028
26-2-2023

Sáng ngày 25/2/2023, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng Xuân Thiện tổ chức Đại hội lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028, là CĐCS đầu tiên khối doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh tổ chức đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí Đinh Trường An - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh; đồng chí Nguyễn Chơn Tuệ - Giám đốc công ty; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành CĐCS và 14 đoàn viên của Công đoàn cơ sở.

(Ảnh: BCH CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt nhận nhiệm vụ tại đại hội)

Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, Đại hội đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được trong 5 năm qua với những kết quả tiêu biểu như: Ban chấp hành CĐCS thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên, người lao động; hàng năm CĐCS kịp thời động viên, thăm hỏi NLĐ nhân dịp ngày "Tết Sum vầy", “Tháng hành động về ATVSLĐ”, hiếu hỉ, đau ốm; các ngày lễ 8/3; 20/10; hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền chi thăm hỏi trên 10 triệu đồng. Tham mưu Ban giám đốc hỗ trợ 100% kinh phí cho CNLĐ việc học và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề nâng cao năng lực chuyên môn, ý thức chấp hành pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của doanh nghiệp với số tiền 24.400.000 đồng. Trong nhiệm kỳ BCH công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động đã tổ chức 05 cuộc tuyên truyền phổ biến kịp thời cho người lao động các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; Nghị quyết Hội nghị NLĐ… với những thành tích đã đạt được, 05 năm qua, Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Xuân Thiện đều được đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Trường An - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của CĐCS Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Xuân Thiện; đề nghị CĐCS trong nhiệm kỳ mới, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; thực hiện các nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; vận động đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình“01 triệu sáng kiến- nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” và tổ chức tốt các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo"...đề ra các giải pháp quyết liệt nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ 2023- 2028.

Tin và ảnh: Thu Thanh
Số lượt xem:711
Bài viết liên quan: