TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC - TĐ KHEN THƯỞNG
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, tổ chức cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội của toàn dân”
4-5-2021

Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chính thức phát động, tổ chức cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội của toàn dân” về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đối tượng tham gia dự thi: Cử tri là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hình thức thi: Trực tuyến; giai đoạn 01 (từ 3/5 đến 16/5/2021): CNVCLĐ Thông thái; Giai đoạn 02 (từ 17/5/2021 đến 22/5/2021): CNVCLĐ hành động; Giai đoạn 03 (ngày 23/5/2021): CNVCLĐ với ngày hội của toàn dân.

 /Uploads/files/T%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20cu%E1%BB%99c%20thi%20v%E1%BB%81%20b%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%AD%202021.PDF

BBT: Sưu tầm
Số lượt xem:1343
Bài viết liên quan: