TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC - TĐ KHEN THƯỞNG
Khối thi đua Liên đoàn Lao động huyện tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2020.
28-12-2020

Sáng ngày 25/12/2020, tại huyện Ngọc Hồi, Cụm II - Khối Giao ước thi đua Liên đoàn Lao động huyện Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, IaH’Drai, Tu Mơ Rông và, thành phố Kon Tum thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2020. Đồng chí Lê Ích Dàng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Cụm II - Khối Giao ước thi đua Liên đoàn Lao động huyện, thành phố gồm có 05 huyện (Đăk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei, IaH’Drai, Tu Mơ Rông) hiện đang quản lý 288 Công đoàn cơ sở; tổng số CNVCLĐ 7.842 người; 7.676 đoàn viên công đoàn.

Trong năm 2020 các đơn vị trong cụm đã chỉ đạo các CĐCS trực thuộc đã tổ chức thăm hỏi được 341 lượt đoàn viên với tổng số tiền trên 295 triệu đồng; vận động đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp ủng hộ các loại quỹ xã hội được 390.777.00đ; đồng thời chỉ đạo CĐCS thường xuyên tuyên truyền, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới 100% đoàn viên, người lao động; tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp. 100% đơn vị trong cụm xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm, các CĐCS đã phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cử 323 lượt CNVCLĐ tham gia; các hoạt động văn hoá thể thao trong được các đơn vị trong cụm triển khai với nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đã tổ chức được 117 cuộc giao lưu văn nghệ, thể thao, với tổng số 1.141 lượt người tham gia. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở được quan tâm, kết quả có 48 CĐCS xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 224 CĐCS xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 16 CĐCS xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, không có CĐCS không hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Ích Dàng- Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của LĐLĐ các huyện trong năm 2020; đồng thời đề nghị LĐLĐ các huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, điều kiện sinh hoạt, tư tưởng của CNVCLĐ từ đó có giải pháp phù hợp, thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đã đạt được, Hội nghị đã thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các phong trào thi đua của Cụm trong năm 2021 tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Tập trung chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tham gia đóng góp các ý kiến xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và Công đoàn theo hướng dẫn của cấp trên. Chủ động phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng nội dung và thời gian quy định.  Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo, động viên đoàn viên và người lao động; đặc biệt là đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Vận động đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, ủng hộ các loại quỹ do địa phương, ngành phát động.

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng và tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các ngày lễ, sự kiện chính trị trong nă 2021; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 37-CT/TW, ngày 03-9-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”.

- Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành – Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo”; tuyên truyền, vận động đoàn viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện trọng đại của địa phương. Tập trung nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp luật của Nhà nước có liên quan đến CBCCVC và trách nhiệm quản lý đội ngũ CBCCVC của cơ quan, tổ chức, đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động trong hệ thống công đoàn huyện; tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

Tại Hội nghị đã bình xét LĐLĐ huyện Ngọc Hồi là đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2020; LĐLĐ huyện Đăk Glei là đơn vị xuất sắc năm 2020 và bầu LĐLĐ huyện Ngọc Hồi làm trưởng khối thi đua, LĐLĐ huyện Đăk Glei làm phó khối thi đua năm 2021.

Tin và ảnh: Hồ Việt và cụm thi đua
Số lượt xem:353
Bài viết liên quan: