TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC - TĐ KHEN THƯỞNG
CHỈ THỊ 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
22-10-2020

Toàn văn Chỉ thị 01-CT/TU xin xem tại đây

BBT: Sưu tầm
Số lượt xem:605
Bài viết liên quan: