TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC - TĐ KHEN THƯỞNG
KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TẠI CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH GIAI ĐOẠN 2015-2020
7-7-2020

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “ Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thì đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Trong những năm qua, Ban thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức phát động các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và triển khai đồng bộ, kịp thời đến các công đoàn cơ sở trực thuộc; hướng dẫn đoàn viên, người lao động hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn và các cấp, các ngành phát động. Nội dung, hình thức thi đua đều được Ban chấp hành các Công đoàn cơ sở nghiên cứu, vận dụng phù hợp với tính chất và nhiệm vụ chuyên môn của từng loại hình cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua 2015-2020

Đặc thù của Công đoàn viên chức tỉnh, các công đoàn co sở trực thuộc phần lớn là cơ quan hành chính nhà nước, vì vậy các phong trào thi đua được tổ chức khá đồng đều, thuận lợi, có sự quan tâm chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc tổ chức cho đoàn viên, người lao động đăng ký các danh hiệu, nội dung thi đua thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh”, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, xây dựng môi trường văn hóa công sở… Thông qua các phong trào thi đua, mỗi đoàn viên công đoàn ý thức được trách nhiệm của mình, tận tụy với công việc, tôn trọng Nhân dân theo chuẩn mực “Xin chào, Xin lỗi, Xin cảm ơn và Xin phép”; “Luôn ân cần, nhẹ nhàng, luôn tươi cười, luôn lắng nghe và luôn sẵn sàng giúp đỡ”. Nêu cao tinh thần chủ động, tích cực trong công việc, phục vụ Nhân dân, học Nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ. Trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, ứng dụng khoa học công nghệ đã có sức lan tỏa rộng khắp, thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia, hưởng ứng. Tiêu biểu là các đơn vị như CĐCS Sở kế hoạch & đầu tư, CĐCS cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, CĐCS Cục Thuế tỉnh... với chất lượng chuyên môn nâng cao, cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý, giải quyết công việc so với quy định nhưng vẫn đảm bảo đúng quy trình. Qua phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, giúp đoàn viên, người lao động xác định rõ hơn trách nhiệm và mục tiêu phấn đấu trong thực thi nhiệm vụ, nâng tầm người cán bộ, công chức, viên chức “vừa hồng, vừa chuyên”, phát triển toàn diện, đảm bảo tính khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại, có tính kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đã có 111 sáng kiến, kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học được các cấp dánh giá, công nhận đạt yêu cầu, trong số đó có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm đã được áp dụng trong thực tiễn công tác mang lại hiệu quả, nhiều đoàn viên được bình xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua các cấp. Kết quả trong 5 năm (2015-2020), đã có 248 đoàn viên và 91 công đoàn cơ sở trực thuộc được Công đoàn Viên chức tỉnh khen; 31 tập thể và 62 cá nhân thuộc Công đoàn Viên chức được Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen; 02 tập thể và 03 cá nhận được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn, tiêu biểu có 02 cá nhân có đề tài sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Khen thưởng cấp Nhà nước trong 5 năm qua, tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh, theo số liệu thông kê được, đã có 8.509 lượt cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan được đánh giá xếp loại Lao động tiên tiến, có 1.332 lượt cá nhân được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, có 293 cá nhân được tặng Bằng khen cấp Bộ, 375 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 do Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai trong những năm qua, tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II (2020-2025), Ban Chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh đã vinh danh và khen thưởng 65 cá nhân tiêu biểu xuất sắc, bình chọn 02 tập thể và 04 cá nhân đi dự Hội nghị điển hình tiên tiến CNVCLĐ tỉnh lần thứ V (2020-2025) sắp tới.

Bài viết: Văn Hả
Số lượt xem:651
Bài viết liên quan: