TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC - TĐ KHEN THƯỞNG
Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
27-6-2020

Tham gia biểu diễn tại Hội diễn có 30 tiết mục gồm các thể loại ca, múa hát về Bác Hồ, Đảng, quê hương và truyền thống của giai cấp công nhân và ngành giáo dục do 30 diễn viên là Đoàn viên công đoàn, đoàn viên đoàn Thanh niên CSHCM trong toàn trường biểu diễn.

    Chiều ngày 22/6, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

    Tham gia biểu diễn tại Hội diễn có 30 tiết mục gồm các thể loại ca, múa hát về Bác Hồ, Đảng, quê hương và truyền thống của giai cấp công nhân và ngành giáo dục do 30 diễn viên là Đoàn viên công đoàn, đoàn viên đoàn Thanh niên CSHCM trong toàn trường biểu diễn. Hoạt động trên đã thể hiện sự vui mừng, phấn khởi của toàn viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum trước những kết quả mà Đảng bộ Nhà Trường đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, mà còn tạo không khí thi đua sôi nổi trong học tập và rèn luyện, góp phần tích cực vào việc xây dựng và phát triển nhà trường.

(ảnh: Hợp ca hát về Bác được biểu diễn tại hội diễn văn nghệ)

Tin và ảnh: Duy Trinh
Số lượt xem:642
Bài viết liên quan: