TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC - TĐ KHEN THƯỞNG
MỘT VÀI KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC DO CÔNG ĐOÀN TỈNH KON TUM PHÁT ĐỘNG, GIAI ĐOẠN 2015-2020
15-7-2020

Công tác thi đua có ý nghĩa hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong lao động sản xuất. Những năm qua, các cấp công đoàn ở tỉnh Kon Tum đã triển khai các phong trào thi đua yêu nước một cách đồng bộ, tạo thành một phong trào rộng lớn, thu hút đông đảo người lao động trên địa bàn tỉnh tự giác tham gia hưởng ứng, đạt được những kết quả to lớn góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

Các phong trào thi đua do Công đoàn tỉnh triển khai trong giai đoạn 2015 - 2020 có nội dung và hình thức tổ chức phù hợp với mỗi loại hình cơ quan, doanh nghiệp và đối tượng cụ thể, mục đích trung tâm xuyên suốt là hướng tới chăm lo đời sống ngày càng tốt hơn, phát huy vai trò tham gia quản lý, đồng hành cùng với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vì năng suất lao động, vì sự phát triển bền vững. Nổi bật nhất trong hoạt động này hàng năm là việc các cụm thi đua khối công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở ký kết thi đua nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tuyên truyền pháp luật lao động và công đoàn, đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở thông qua việc phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ công chức đạt tỷ lệ 100%, tổ chức hội nghị người lao động đạt trên 60% trong khu vực ngoài Nhà nước, ký kết thỏa ước lao động tập thể hàng năm đều đạt khá; các cấp công đoàn cũng chú trọng triển khai công tác thi đua gắn với tổ chức chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên”, xây dựng  nhà “Mái ấm Công đoàn”, tổ chức “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân” hàng năm...thu hút ngày càng nhiều công đoàn cơ sở và đoàn viên hưởng ứng, đã có 35.523 lượt đoàn viên được tặng quà với tổng số tiền 22,1 tỷ đồng; hơn 17.000 đoàn viên được thụ hưởng trên 500 triệu đồng từ các tập đoàn, doanh nghiệp thông qua thỏa thuận hợp tác bán hàng ưu đãi cho CNVCLĐ các dịp lễ, tết; xây mới 89 căn và sửa chữa 16 căn nhà cho đoàn viên khó khăn, tổng số tiền là 4,3 tỷ đồng...

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong 05 năm qua ở tỉnh Kon Tum được các cấp công đoàn triển khai với những tên gọi phù hợp, nội dung trọng tâm, có ý nghĩa động viên khích lệ tinh thần và hiệu triệu đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tự giác đăng ký tham gia với những phần việc, công trình, đề tài, sáng kiến cụ thể và ngày càng phát huy mạnh mẽ vai trò của đoàn viên tự giác thi đua đã tác động lớn đến năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, lao động, sản xuất của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Giai đoạn 2015-2020 có 3.462 lượt tập thể, 120.539 lượt cá nhân đăng ký thi đua, có 196 công trình sản phẩm đăng ký thi đua đạt chất lượng cao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và ngày thành lập Công đoàn Việt Nam được công nhận. Có nhiều CĐCS và đoàn viên thực sự là lá cờ đầu trong Phong trào thi đua“Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tiêu biểu trên các lĩnh vực như: Công đoàn Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum xây dựng mô hình “Thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong công tác vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng” đã tiết kiệm được gần 500 triệu đồng; sáng kiến “ứng dụng phần mềm Ms.Excel trong tổng hợp và quản lý dữ liệu của ngành Tư pháp trên địa bàn huyện Đắk Hà" đã làm lợi trên 200 triệu đồng, tiết kiệm sức lao động, giảm số người làm mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, phạm vi ảnh hưởng rộng của đồng chí Trương Văn Thành – Chủ tịch CĐCS Phòng Tư huyện ĐắkHà; Giải pháp “Sản xuất nhà vườn thủy canh thông minh giá rẻ” của đoàn viên Nguyễn An Huấn thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh có giá trị làm lợi và tiền thưởng trên 1 tỷ đồng...

Phong trào thi đua “Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” được các cấp công đoàn vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện thường xuyên, trọng tâm là học tập, quán triệt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn cho trên 13.000 người góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng vững mạnh. Khối các CĐCS doanh nghiệp đã phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức thi tay nghề, nâng bậc thợ cho 9.824 lượt người lao động, đào tạo nghề cho 1.708 người, ngoài ra thường xuyên tập huấn ứng dụng khoa học, công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo động lực để doanh nghiệp phát triển bền vững vì việc làm và đời sống của người lao động.

Phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, Phong trào Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai rộng khắp, CNVCLĐ được phổ biến, quán triệt nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, công xưởng; trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên; bố trí nơi làm việc khoa học, thực hiện quy trình vận hành dây chuyền sản xuất nghiêm ngặt; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 11.455 người lao động; thực hiện đầy đủ chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động; thường xuyên huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ, hạn chế tai nạn lao động có thể xảy ra. Phong trào Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp công đoàn quan tâm tổ chức được 5.257  hoạt động dưới nhiều hình thức như tổ chức hội diễn, hội thi, các giải bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bóng đá mini nam, nữ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho CNVCLĐ sau những giờ lao động, làm việc đã mang lại sự vui tươi, phấn khởi, tạo thành phong trào thi đua rèn luyện sức khỏe hàng ngày trong CNVCLĐ, tạo sự đoàn kết gắn bó giữa CĐCS với đoàn viên công đoàn, giữa người lao động với người sử dụng lao động...

Phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) của Đảng về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được công đoàn triển khai có chương trình, kế hoạch và mục tiêu cụ thể, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đoàn viên công đoàn. Việc tổ chức học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề từng năm được các CĐCS coi trọng, tổ chức nghiêm túc ở các tổ công đoàn, hàng năm có trên 90% đoàn viên, CNVCLĐ viết bản cam kết đăng ký thực hiện, công đoàn giám sát việc thực hiện và thường xuyên tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ về trách nhiệm nêu gương, gương mẫu trong sinh hoạt, rèn luyện đạo đức lối sống lành mạnh, góp phần xây dựng CĐCS, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và chi bộ vững mạnh.

Các phong trào thi đua đã tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động, người lao động có cơ hội bình đẳng thi đua thể hiện năng lực, ra sức lao động, sản xuất, công tác, học tập tạo thành một khối đoàn kết với sức mạnh mới, khơi dậy và phát huy cao độ tính tích cực, tự lực, tiềm năng và sức sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Từ những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua 05 năm qua, đã có 1.653 CĐCS và 59.305 đoàn viên được công nhận danh hiệu xuất sắc, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 03 cờ thi đua và 37 bằng khen cho tập thể, 53 bằng khen cho cá nhân, tặng Bằng lao động sáng tạo cho 06 cá nhân; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tặng 350 bằng khen cho tập thể, 804 tằng khen cho cá nhân. Có 15 tập thể được tặng cờ thi đua của Chính phủ, 1.016 tập thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu xuất sắc, 4.029 tập thể lao động tiên tiến, 03 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua toàn quốc, 10.951 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và hàng trăm bằng khen giấy khen khác của các cấp chính quyền trao tặng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua ở cơ sở.

Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020 do các cấp công đoàn phát động, tổ chức thực hiện đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, thực sự trở thành hạt nhân, là đầu tàu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn có những hạn chế đòi hỏi công đoàn các cấp cần phải khắc phục trong những năm tới, tranh thủ tối đa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, chủ doanh nghiệp cùng tham gia để đưa phong trào thi đua trong CNVCLĐ trở thành hoạt động thường xuyên trong lao động, học tập, công tác, là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

(ảnh: Đ/c Rơ Chăm Long - chủ tịch LĐLĐ tỉnh và Đ/c Nguyễn Quang Thủy - PTB Ban Tuyên giáo Tinh ủy tặng bằng khen cho những cá nhân điển hình tiên tiến CNVCLĐ giai đoạn 2015-2020)

Thanh Bình
Số lượt xem:722
Bài viết liên quan: