HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ hai của kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
3-6-2019
Trong tuần làm việc thứ hai (từ ngày 27 đến ngày 31/5/2019) của kỳ họp thứ 7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cùng đại biểu Quốc hội cả nước đã tham gia hơn 7 buổi làm việc ở Hội trường để nghe 14 báo cáo, tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; Phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể;... Các Dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Bộ luật Lao động (sửa đổi).
AnhMinhHoa
Ảnh: Đoàn ĐBQH Kon Tum thảo luận ở tổ 14

Tiến hành thảo luận tại Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; Một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Tại Phiên thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, đồng chí Rơ Châm Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh - đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã phát biểu tham gia 3 ý kiến về việc cần chuyển biến tư duy từ hỗ trợ chính sách sang đầu tư, quy hoạch chiến lược, phải coi việc ưu tiên, quan tâm cho miền núi, Tây Nguyên là trách nhiệm, từ đó làm cơ sở để xác định rõ trách nhiệm của các bộ ngành trong xây dựng chính sách và triển khai thực hiện chính sách phát triển miền núi và Tây Nguyên; Vấn đề giải quyết bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án phát triển kinh tế - xã hội, các dự án thủy điện có nơi có lúc còn chậm; Phân bổ vốn trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 cho các dự án cầu, đường từ tỉnh lộ 617 đi quốc lộ 14 và dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đến các xã ATK trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp tục cùng với 19 đại biểu Quốc hội của 3 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái (6 đại biểu), Vĩnh Phúc (6 đại biểu) và Bến Tre (7 đại biểu) tiến hành gần 3 buổi thảo luận ở Tổ về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; 03 dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Lực lượng dự bị động viên và Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Tại các buổi thảo luận này, các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã tham gia phát biểu 4 lượt với 13 ý kiến.

Hồ Nam- VPĐĐBQH Kon Tum
Số lượt xem:1597
Bài viết liên quan: