TIN HOẠT ĐỘNG CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN
Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum chung tay phòng, chống dịch covid-19
10-4-2020

Đoàn viên Tổ Công đoàn Trung tâm thực nghiệm - Cung ứng dịch vụ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum sản xuất thành công dung dịch rửa tay khô đạt tiêu chuẩn, chất lượng pha chế theo công thức khuyến cáo của WHO và tặng 50 chai cho phòng chống dịch Covid-19 tại điểm cách ly Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.

 

Đoàn viên Công đoàn Trường Cao Đẳng cộng đồng Kon Tum sản xuất và ủng hộ dung dịch rửa tay khô phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Cấp ủy, chính quyền và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Công đoàn Viên chức đã chỉ đạo, hướng dẫn và vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong công tác phòng, chống và ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào việc thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 05/CĐ-CTUBND, ngày 31/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc; vận động đoàn viên, người lao động nhắn tin ủng hộ quỹ phòng chống dịch qua tổng đài 1407; cung cấp các vật tư y tế; tham gia vào công tác phòng, chống dịch... Trong đó tiêu biểu là các hoạt động tham gia phòng chống dịch của đoàn viên, người lao động Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum như: đã sản xuất thành công dung dịch rửa tay khô do đoàn viên Tổ Công đoàn Trung tâm thực nghiệm - Cung ứng dịch vụ Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum sản xuất đạt tiêu chuẩn, chất lượng pha chế theo công thức khuyến cáo của WHO (đã được kiểm nghiệm tại Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Sở Y tế tỉnh); đoàn viên đã đóng góp và ủng hộ số tiền 11.600.000đ cho bộ phận quản lý khu cách ly tập trung cơ sở 01 Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum thuộc Tiểu ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Đây là những hoạt động kịp thời, thiết thực của đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn Viên chức nói riêng và CNVCLĐ toàn tỉnh Kon Tum nói chung trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tin và ảnh: Duy Trinh
Số lượt xem:1137
Bài viết liên quan: