TIN TỨC, SỰ KIỆN TỈNH KON TUM
Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu, dân chủ, đoàn kết, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh
19-5-2020

Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, lãnh đạo đảng viên, cán bộ công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Ngày 19/5/2020 Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá, tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020; triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Võ Trung Thanh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Đại hội quyết nghị những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Nhiệm kỳ 2015-2020 Cấp ủy chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra. Trong đó lãnh đạo, chỉ đạo thủ trưởng cơ quan, đảng viên trong việc tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn theo chỉ đạo, định hướng của Tỉnh ủy; các Nghị quyết và chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; củng cố tổ chức, kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về Lao động, Công đoàn, BHXH, BHYT, An toàn vệ sinh lao động theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị; vận động đoàn viên đóng góp Quỹ “Mái ấm công đoàn” theo nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2013-2018; lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong 5 năm qua, đã hỗ trợ cho 76 đoàn viên xây dựng, sửa chữa 76 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 2,57 tỷ đồng có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm công tác. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023; trong đó, cụ thể hóa bằng 03 nghị quyết chuyên đề về “Tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực ngoài nhà nước”, “Thu tài chính công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước”  và “Thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” giai đoạn 2018-2023 tạo bước đột phá, chuyên sâu trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh theo các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Theo đó, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 5 năm liên tục chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giúp đỡ, rèn luyện và đề nghị Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh kết nạp được 04 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 133,3%); việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Chi bộ cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch và chỉ đạo đảng viên đăng ký thực hiện và giám sát từng cán bộ, đảng viên thực hiện; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, phát huy “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới”, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở; định kỳ 6 tháng Chi bộ làm việc với các tổ chức đoàn thể, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CBCC một cách kịp thời; chỉ đạo hoạt động và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh; chỉ đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được Tổ chỉ đạo 681/TU Tỉnh ủy, kế hoạch của Thành ủy và UBND thành phố Kon Tum về vận động nhân dân và công nhân lao động tại thôn PLei Sar và Lâm Tùng xã Ya Chim; hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh uỷ về “tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới” đối với xã Đắk Na, huyện Tu Mơ Rông.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Trung Thanh đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà cán bộ, đảng viên, chi bộ đạt được trong 5 năm qua, đồng thời đề nghị Cấp ủy chi bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, đoàn kết, dân chủ, đổi mới hoàn thành tốt Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025. Đ/c Võ Trung Thanh chỉ rõ chi bộ, đảng viên cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Đồng chí Võ Trung Thanh - Phó bí thư Thường trực Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo Đại hội.

1. Tăng cường lãnh đạo của Chi bộ đối với cán bộ, đảng viên trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của đảng, vận dụng Nghị quyết sát với công việc; tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của đảng viên trước những diễn biến phức tạp của các mạng xã hội, phát triển của kinh tế thị trường; vận dụng tốt mạng xã hội để đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc đi ngược lại lợi ích của dân tộc, đất nước, giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn.

2. Tiếp tục đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ nhằm lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị được giao. Cấp ủy chi bộ phải chuẩn bị đầy đủ nội dung theo hướng đoàn kết, dân chủ, đổi mới để nâng cao năng lực sinh hoạt chi bộ theo định kỳ; tiếp tục tổ chức sinh hoạt chuyên đề sát với thực tế nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 8/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

3. Phát huy tính tiền phong gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, nhất là người đứng đầu theo Quy định số 08-QiĐ/TW; tổ chức, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên học tập lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nâng cao bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

4. Làm tốt công tác bồi dưỡng, rèn luyện và phát triển đảng viên mới; lãnh đạo, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04-NQ/TU (khóa XIII) của Tỉnh ủy về “tiếp tục xây dựng các xã đặc biệt khó khăn trong tình hình mới”.

5. Tiếp tục lãnh đạo đảng viên, tổ đảng tham gia góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ II, trong đó cần chú trọng đến công tác xây dựng đảng đối với những dự thảo Văn kiện nói trên.

Cấp ủy Chi bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ra mắt, nhận nhiệm vụ

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Trung Thanh; ý kiến của đảng viên, với tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới” Đại hội quyết nghị: “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ, lãnh đạo đảng viên, cán bộ công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tiếp tục “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”. Trên cơ sở, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Chi bộ; đoàn kết, dân chủ, đổi mới lãnh đạo đảng viên, cán bộ công chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đại hội đã tín nhiệm bầu Cấp ủy Chi bộ khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí, đồng chí Rơ Chăm Long tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Nghiêm Xuân Bang giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ (khóa X) nhiệm kỳ 2020-2025.

Bài và ảnh: Ngô Anh
Số lượt xem:1010
Bài viết liên quan: