HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV
7-6-2019
Theo Kế hoạch số 53/KH-ĐĐBQH ngày 05/6/2019 và Công văn số 54/ĐĐBQH-VP ngày 06/6/2019 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum. Từ ngày 18 đến ngày 21/6/2019 các đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum sẽ tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp để báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XIV; Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tại kỳ họp này; đồng thời nghe, tiếp thu ý kiến kiến nghị và tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh lên Quốc hội và các cơ quan có liên quan.
AnhMinhHoa

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum chia làm 02 tổ để tiếp xúc cử tri theo 02 đơn vị bầu cử của tỉnh.

+ Tổ 1: Gồm các đại biểu Ông A Pớt, Ông Lê Chiêm và Bà Y Nhàn sẽ tiếp xúc cử tri tại Xã Đăk Trăm, huyện Đăk Tô vào Buổi sáng ngày 18/6/2019; Xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà vào Buổi chiều ngày 18/6/2019; Xã Đăk Tờ Kan, huyện Tu Mơ Rông vào Buổi sáng ngày 19/6/2019; Xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi vào Buổi chiều ngày 19/6/2019; Xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei vào Buổi sáng ngày 20/6/2019.

+ Tổ 2: Gồm các đại biểu Ông Tô Văn Tám, Ông Nguyễn Vinh Hà và Ông Rơ Châm Long (A Long) sẽ tiếp xúc cử tri tại Xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy vào Buổi sáng ngày 18/6/2019; Xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai vào Buổi chiều ngày 18/6/2019; Xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy vào Buổi sáng ngày 19/6/2019; Xã Măng Bút, huyện Kon Plông vào Buổi chiều ngày 19/6/2019; Xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum vào Buổi sáng ngày 20/6/2019 và Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum vào Buổi chiều ngày 20/6/2019.

Buổi chiều ngày 21/6/2019 Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh họp rút kinh nghiệm; thống nhất các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ kiến nghị với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH
Số lượt xem:1856
Bài viết liên quan: