HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo (lần 01) Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
21-2-2020

        Thực hiện chỉ đạo của Tiểu ban văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 20/02/2020 Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị (mở rộng) tham gia ý kiến vào dự thảo (lần 01) Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

        Dự Hội nghị có trên 50 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố Kon Tum, công đoàn ngành và tương đương; lãnh đạo và chuyên viên các Ban LĐLĐ tỉnh. Đồng chí Rơ Chăm Long- Đại biểu Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì Hội nghị.

       Đ/c Rơ Chăm Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị và phát biểu chỉ đạo

      Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận trên cơ sở dự thảo báo cáo chính trị và định hướng của chủ trì, Hội nghị đã thống nhất ý kiến góp ý vào những vấn đề, nội dung trọng tâm như: bố cục, tiêu đề của dự thảo; những thành quả đạt được trong giai đoạn 2015-2020 về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, chính quyền,... phân tích, làm rõ những hạn chế yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời cho ý kiến góp ý vào các chỉ tiêu, mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020-2025;...

       Với tinh thần, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trước đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững, Hội nghị đã thống nhất với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết trong thời gian đến.

Ngô Anh
Số lượt xem:1590
Bài viết liên quan: