HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp
4-12-2019

Ngày 02/12/2019, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum đã tổ chức hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp trên địa bàn tỉnh với trên 50 đại biểu tham dự.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các Phòng, Ban chuyên môn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, Công đoàn các Khu công nghiệp - Khu kinh tế tỉnh, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. Đồng chí Rơ Chăm Long, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên là lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum giới thiệu, trao đổi về những chủ trương, giải pháp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc Hội khóa XIV, nhất là những nội dung sửa đổi (bổ sung) Bộ Luật Lao động có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động; các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai hướng dẫn công tác đánh giá, xếp loại CĐCS và cấp trên trực tiếp cơ sở hàng năm.

Thông qua Hội nghị tập huấn, quán triệt nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ công đoàn; đồng thời, từng bước đẩy mạnh hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ngọc Kiên
Số lượt xem:1779
Bài viết liên quan: