HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
GẶP MẶT, BIỂU DƯƠNG 30 GIA ĐÌNH CÔNG NHÂN, NHÂN DÂN TIÊU BIỂU NHÂN NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28-6
28-6-2019

          Chị Y Vân- trưởng ban mặt trận thôn Pleisa là một trong những gia đình tiêu biểu được biểu dương trong dịp này đã xúc động và bày tỏ sự phấn khởi khi được lãnh đạo, chính quyền, các cơ quan, tổ chức trong tỉnh quan tâm; luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của người dân cũng như giải trình các vấn đề còn vướng mắc. Chị Y Vân đã truyền đạt tâm tư của đa số nguyện vọng nhân dân xã IaChim mong muốn tỉnh, thành phố sớm giao đất ở cho người dân, triển khai nhanh phương án tái canh cây cao su cho kịp thời vụ cũng như tạo điều kiện cho người dân được trồng xen cây ngắn ngày đê tăng thu nhập, ổn định đời sống.

Hòa cùng niềm vui của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra từ ngày 25-26/6/2019 thành công tốt đẹp. Hôm nay, ngày 28/6/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt, biểu dương 30 gia đình Công nhân và gia đình Nhân dân tiêu biểu trên địa bàn xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Như chúng ta đã biết, cách đây vừa tròn 55 năm, tại buổi hội thảo về gia đình, Bác Hồ đã dạy:“Quan tâm đến gia đình là đúng và nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội; xã hội tốt thì gia đình càng tốt; gia đình tốt thì xã hội mới tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Đúng vậy, gia đình là nơi dùy trì nòi giống, hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách đầu tiên của con người; trải qua nhiều thế hệ, gia đình là cái nôi hình thành nhân cách, giáo dục phẩm chất đạo đức, ý chí và nghị lực để giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội, tôn ty trật tự gia đình, phát huy truyền thống yêu nước, yêu quê hương, cần cù sáng tạo trong lao động; bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống… đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

Trong quá trình lãnh đạo đất nước, nhất là trong lĩnh vực xây dựng đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội của Nhân dân nói chung, CNVCLĐ nói riêng, Đảng ta luôn quan tâm và xác định tầm quan trọng của gia đình Việt Nam đối với sự phát triển toàn diện và bền vững của xã hội, điều này được thể hiện rõ nét trong đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới, chấn hưng đất nước thời kỳ hội nhập và phát triển kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Cùng với xu thế mở rộng hợp tác, đa phương hóa, đa dạng hóa trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội thời kỳ mới, vấn đề Gia đình và các thực thể nội tại của gia đình đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đúng mức, nhằm xây dựng xã hội ngày càng tiến bộ. Chỉ thị số 55- CT/TW ngày 28/6/2000 của Ban Bí thư TW về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg, ngày 4/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về ngày Gia đình Việt Nam và lấy ngày 28/6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam là minh chứng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với vai trò, vị trí của gia đình Việt Nam trong cấu trúc xã hội và sự phát triển bền vững đất nước.

Sau 18 năm, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi người dân, gia đình Việt Nam chúng ta. Cùng với sự phát triển của đất nước, Ngày Gia đình Việt Nam đã dần trở thành ngày hội trên mọi miền đất nước, và kiều bào ta ở nước ngoài, một nét đẹp văn hóa nơi mà tình yêu thương và chia sẻ được tôn vinh; các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam được tổ chức ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

 

Ảnh: Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Rơ Chăm Long trao quà cho các gia đình tiêu biểu tại xã IaChim nhân kỷ niệm 18 năm ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum, trong những năm qua Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn trong tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng gia đình CNVCLĐ, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động Công đoàn, gắn với thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nay là cuộc vận động “Xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh”; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ về xây dựng gia đình văn hóa, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc v v…  góp phần vào sự ổn định phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà. Đối với Xã IaChim là đơn vị hành chính trực thuộc Thành phố Kon Tum với 2.592 hộ gia đình và dân số hơn 19.457 người, trong những năm qua, lực lượng Công nhân trên địa bàn luôn phát huy vai trò nòng cốt, cùng với bà con nhân dân tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và thoát nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Thời gian gần đây, các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến xã, thôn đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, kích động gây chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Ngoài ra các lực lượng như: Đoàn Thanh niên, bộ đội…đã tình nguyện giúp dân tu sửa đường giao thông, trường học, kéo điện thắp sáng đường làng, khám và cấp thuốc chữa bệnh cho nhân dân; hướng dẫn nhân dân cách thức làm ăn, phát triển kinh tế trên địa bàn.

Kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2019 do Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cùng với các tổ chức đoàn thể và cấp Ủy, chính quyền địa phương tổ chức buổi gặp mặt, biểu dương 30 gia đình Công nhân và Nhân dân tiêu biểu của xã IaChim, đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực, thể hiện vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành từ tỉnh đến thành phố và cơ sở; cùng ghi nhận, biểu dương các gia đình tiêu biểu đã có nhiều thành tích trong việc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện và chấp hành hương ước, quy ước của thôn, làng nơi cư trú, tích cực lao động, sản xuất phát triển kinh tế hộ gia đình. Những gia đình tiêu biểu này sẽ là hạt nhân, những tấm gương sáng trong việc chấp hành chủ trương, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương và kế hoạch của tỉnh, thành phố Kon Tum về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; đồng thời là hạt nhân tuyên truyền, vận động các hộ gia đình trong thôn không nghe, không theo kẻ xấu xúi dục, kích động dẫn đến vi pham pháp luật. Tích cực lao động sản xuất, ủng hộ chính quyền xã, thôn trong triển khai các chính sách an sinh xã hội giúp nhân dân ổn định cuộc sống, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tại buổi gặp mặt, biểu dương, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 30 suất quà, trị giá 12 triệu đồng cho các hộ gia đình được biểu dương.                                                                                

Xuân Bang- Hồng Hà
Số lượt xem:2018
Bài viết liên quan: