HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH
Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
28-10-2019

Sáng 28/10/2019, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đã họp phiên toàn thể ở hội trường để thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Description: C:\Users\Mr_Hung\Desktop\Đại biểu Rơ Châm Long, Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận. - Copy.jpg

Tại phiên thảo luận này, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum Rơ Châm Long và 14 đại biểu Quốc hội cả nước đã phát biểu ý kiến thảo luận. Đa số các đại biểu Quốc hội tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho rằng dự thảo đã nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội. Về cơ bản, các nội dung của dự thảo đã được rà soát, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, nhiều nội dung đã được chỉnh sửa, các quy định của dự thảo luật đã bám sát nguyên tắc xây dựng lực lượng dân quân tự vệ với bản chất là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, vững mạnh, rộng khắp nhưng phải tinh gọn trong tổ chức bộ máy. Nâng cao chất lượng, hiệu quả bám sát tình hình xu hướng của công tác quân sự, quốc phòng, đặc thù trong công tác xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay…

Các đại biểu cũng tập trung phát biểu làm rõ thêm các quy định trong dự thảo luật như vị trí, chức năng, độ tuổi của dân quân tự vệ, tổ chức, biên chế vũ khí, trang bị, tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp;…. Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum Rơ Châm Long đã phát biểu tham gia 4 ý kiến đối với dự án luật này về việc tạm hoãn nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ trong thời bình; về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thôn, đội trưởng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức;…

Về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, thôn, đội trưởng được quy định tại Điều 20, đối với thôn đội trưởng tại khoản 4 quy định: "Thôn đội trưởng có nhiệm vụ tham mưu" vấn đề đặt ra là tham mưu cho ai về công tác quốc phòng quân sự, vì cấp thôn không phải là cấp chính quyền, nó chỉ là cánh tay nối dài của chính quyền cấp xã để thực hiện nhiệm vụ. Việc tham mưu cho chính quyền cấp xã đã có Ban chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện, do vậy đại biểu Rơ Châm Long đề nghị nên quy định thôn, tổ trưởng tổ chức thực hiện công tác quân sự quốc phòng quân sự tại thôn quản lý, chỉ huy trực tiếp dân quân thuộc quyền phối hợp thực hiện chính sách hậu phương, quân đội, chính sách ưu đãi người có công cách với mạng là phù hợp.

Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức tại Điều 43, điểm đ giao cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, tổ chức, địa phương liên quan chỉ đạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp xây dựng chương trình hướng dẫn về đào tạo Chỉ huy trưởng chỉ huy quân sự cấp xã trình độ trung cấp, cao đẳng ngành quân sự cơ sở, Đại biểu Rơ Châm Long đề nghị cần xem xét lại vì các cơ sở dạy nghề không có chức năng, nhiệm vụ trong đào tạo, bồi dưỡng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, trung cấp, cao đẳng quân sự ở cơ sở. Do vậy, không thể xây dựng chương trình hướng dẫn về đào tạo quân sự cán bộ cấp xã trình độ trung cấp và cao đẳng được. Đại biểu Rơ Châm Long đề nghị giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì các trường quân sự đảm nhiệm nhiệm vụ này…/.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH
Số lượt xem:1135
Bài viết liên quan: