TIN TỨC, SỰ KIỆN TỈNH KON TUM
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiểm tra, giám sát, phân loại Nhà Văn hóa Lao động của tổ chức Công đoàn; kiểm tra kết quả thực hiện Đề án 1780; Đề án 231 tại Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum
27-6-2020

Ngày 26/6 tại Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum, đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đ/c Vũ Mạnh Tiêm - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn là trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh.

Cùng với các địa phương trong cả nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kiểm tra, giám sát, phân loại Nhà Văn hóa Lao động; kiểm tra kết quả thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến 2020” (Đề án 1780);Quyết định số 231/QĐ-TTg, ngày 13/2/2015 của Thủ tưởng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020” (Đề án 231) đối với Kon Tum.

Sau khi kiểm tra thực trạng tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, đoàn công tác đã làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh. Tại buổi làm việc đoàn đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong; thảo luận, tìm giải pháp và định hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi tổ phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn gắn với thực hiện Đề án 1780; Đề án 231 và tổ chức hoạt động của Nhà Văn hóa Lao động trên địa bàn tỉnh. Đây là cơ sở để giúp Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá thực trạng, đề ra những giải pháp tối ưu tổ chức thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian đến góp phần thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng trình độ nhân lực, trình độ tay nghề bậc thợ CNLĐ đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH, ứng dụng khoa học công nghệ cao vào sản xuất; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động từng bước xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh.

Tin và ảnh: Ngô Anh
Số lượt xem:1081
Bài viết liên quan: