GIỚI THIỆU MÔ HÌNH CÁCH LÀM HIỆU QUẢ
Tập trung đổi mới hoạt động công đoàn, xây dựng lực lượng công nhân lao động tỉnh Kon Tum vững mạnh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH.
8-6-2018
Với số lượng CNVCLĐ tỉnh hiện có 39.955 người, trên 1.050 doanh nghiệp, trong đó có 1.009 doanh nghiệp dân doanh đang tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, trên 55,4% công nhân lao động trực tiếp sản xuất đã qua đào tạo.
AnhMinhHoa
BCH LĐLĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt nhận nhiệm vụ

Kon Tum nằm về cực Bắc của Tây Nguyên, có vị trí địa lý ở ngã ba Đông Dương, được xác định là khu kinh tế động lực, trung tâm trong tam giác phát triển gồm 13 tỉnh của 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Công nhân lao động trên địa bàn tỉnh có sự đa dạng về thành phần dân tộc, khác nhau về trình độ đào tạo, kỹ năng nghề nghiệp, bậc thợ, do cần phải phát huy tốt vai trò hoạt động công đoàn để xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh, điều đó có ý nghĩa hết sức quan trọng đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH hội nhập trên địa bàn tỉnh.

Với số lượng CNVCLĐ tỉnh hiện có 39.955 người, trên 1.050 doanh nghiệp, trong đó có 1.009 doanh nghiệp dân doanh đang tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động, trên 55,4% công nhân lao động trực tiếp sản xuất đã qua đào tạo. Sự phát triển của các thành phần kinh tế tạo bước dịch chuyển về cơ cấu lao động, trong đó lao động khu vực kinh tế nhà nước có xu hướng giảm và tăng mạnh ở các doanh nghiệp tư nhân; lực lượng lao động trẻ, có trình độ khoa học kỹ thuật khá cao nhưng không đồng đều, chủ yếu tăng ở các ngành công nghiệp và dịch vụ, còn hạn chế ở khu vực sản xuất nông nghiệp. Hầu hết lao động có phẩm chất chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước, đoàn kết, có ý thức vươn lên, cố gắng học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp. Đó là những điều kiện thuận lợi trong hoạt động công đoàn của tỉnh Kon Tum hiện nay khi đất nước ta đang đứng trước những thời cơ và thách thức trước thềm hội nhập và tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có tác động trực tiếp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới; theo đó, môi trường hoạt động công đoàn có nhiều biến đổi, quan hệ lao động ngày càng phức tạp; việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đang đặt ra những yêu cầu mới cao hơn đối với tổ chức Công đoàn các cấp. Với vị trí chiến lược của tỉnh, trước sự dịch chuyển lao động mạnh mẽ của cộng đồng ASEAN đòi hỏi Công đoàn các cấp cần phải tập trung nhiệm vụ chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất tinh thần, giáo dục pháp luật, chính trị tư tưởng, ý thức tác phong kỷ luật lao động, đảm bảo quyền, lợi ích cho CNVCLĐ, đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để tập hợp, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các cấp công đoàn trong tỉnh cần phải thường xuyên thực hiện tốt Chỉ thị 22-CT/TW ngày 5/6/2008 của Ban Bí thư về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, nhất là ở các doanh nghiệp tư nhân; đổi mới, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể; phát huy dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt pháp luật về lao động, tư vấn pháp luật, giám sát chế độ BHXH đối với người lao động; tăng cường vai trò, nhiệm vụ của công đoàn trong việc tham gia quản lý Nhà nước, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, công đoàn phải là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của đoàn viên, CNLĐ, là người cộng tác đắc lực của các cấp chính quyền.

Tiếp tục nghiên cứu vận dụng linh hoạt để đưa Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” đi vào thực chất, lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, kết quả công việc cụ thể, thu nhập cao hơn để làm thước đo, kịp thời biểu dương khen thưởng đúng thành tích, đúng đối tượng để khích lệ động viên người lao động tự giác hăng hái tham gia góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển bền vững.

Tổ chức có chất lượng hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị, dân chủ sâu rộng trong CNVCLĐ tạo sự thống nhất nhận thức và hành động về những chủ trương của Đảng, tạo động lực đoàn kết thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng, tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, chú trọng đến công tác kết nạp CNLĐ khu vực dân doanh vào công đoàn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp, góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể. Coi trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với việc thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ.

Tập trung đề ra các giải pháp kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém trong hoạt động công đoàn, nhất là khâu tuyên truyền, tập hợp người lao động vào tổ chức Công đoàn; thực hiện có trọng tâm chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, xác định rõ thứ tự ưu tiên hoạt động, chú trọng những nội dung thuộc các vấn đề quan hệ lao động ở cơ sở, giảm bớt các nhiệm vụ ít hoặc không liên quan đến quan hệ lao động; chú trọng kết nạp công nhân lao động trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước vào tổ chức công đoàn, không để công nhân đứng ngoài tổ chức Công đoàn Việt Nam, quan tâm đặc biệt đến công nhân lao động yếu thế, tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội với phương châm hành động quyết liệt hướng về cơ sở, sát cơ sở, sát công nhân lao động, lấy cơ sơ làm địa bàn, lấy đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động và phục vụ, chủ động tham gia giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của công nhân lao động, khắc phục bệnh hình thức, hành chính, quan liêu, phát huy vai trò tự chủ của cơ sở, tự giác của đoàn viên, CNLĐ để xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đội ngũ công nhân lao động để thực hiện đạt các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023, gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đề ra.

Bài viết: Rơ Chăm Long (Chủ tịch LĐLĐ tỉnh)
Số lượt xem:521
Bài viết liên quan: