GIỚI THIỆU MÔ HÌNH CÁCH LÀM HIỆU QUẢ
Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ huyện Đắk Hà
22-6-2018
Những năm qua, cùng với các cấp, các ngành trên địa bàn huyện, Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà đã tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước, thu hút được sự hưởng ứng, vào cuộc của các cấp công đoàn, đoàn viên và người Lao động, thông qua phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, được công đoàn và các cấp công nhận, khen thưởng và vinh danh.
AnhMinhHoa
Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tại Đại hội Công đoàn huyện, NK 2018-2023

Xác định là lực lượng đóng vai trò chủ chốt trên các lĩnh vực, với 2.506 đoàn viên công đoàn, 100% là cán bộ, công chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp của huyện luôn đi đầu trong học tập, nghiên cứu, tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đưa chủ trương, đường lối, Chỉ thị của Đảng vào cuộc sống. Phong trào thi đua của mỗi cấp, mỗi công đoàn cơ sở (CĐCS) phải được bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phải được gắn với yêu cầu tự rèn luyện, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình là phong trào  “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” trước đây, bây giờ là “Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do Công đoàn Viên Chức Việt Nam và Tổng LĐLĐ Việt Nam khởi xướng và phát động.

Trong 05 năm, từ 2013 – 2018, thông qua các phong trào thi đua, toàn huyện Đăk Hà đã có 1.385 lượt tập thể, 16.649 lượt cá nhân đăng ký tham gia, qua đó đã có 403 lượt tập thể và 5.572 lượt cá nhân thực hiện tốt, tăng 15,43% so với thời điểm trước đó. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, với những đề tài, sáng kiến được áp dụng trong thực tiễn công tác đời sống, được các cấp, các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng, tiêu biểu trong số đó là những đồng chí Phạm Đức Hạnh với đề tài “Xây dựng “ngân hàng” cộng đồng các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum”; đồng chí Nguyễn Hữu Chỉnh với đề tài “Xây dựng tổ chức cộng đồng tự quản ở cụm dân cư”; đồng chí Nguyễn Phúc Đoan với  đề tài “Sản xuất và phát sóng chương trình tin tức và âm nhạc”; đồng chí Trương Văn Thành với đề tài “Sử dụng phần mềm MS.Excel trong tổng hợp và quản lý dữ liệu của ngành Tư pháp trên địa bàn huyện Đăk Hà”; đồng chí Vũ Thị Nguyệt với đề tài “Nâng cao chất lượng làm đồ dùng, đồ chơi làng nghề truyền thống huyện Đăk Hà”; đồng chí Hoàng Thị Tâm với đề tài “Xây dựng giáo án ngoại khóa bảo vệ môi trường”, đồng chí Nguyễn Văn An với mô hình “Sinh hoạt chi bộ mở rộng trên địa bàn xã ĐăkHring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum”,...

Trong lĩnh vực hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, nhiều đoàn viên công đoàn gương mẫu, tận tụy phục vụ Nhân dân với các nghiên cứu, thử nghiệm thành công ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong phục vụ sản xuất đem lại hiểu quả thiết thực như mô hình thử nghiệm sản xuất lúa giống, hoa, rau chất lượng cao, cá nước ngọt đến với Nhân dân; tổ chức các buổi tập huấn chuyển giao kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học; trình diễn đầu bờ về sử dụng chế phẩm trên cây trồng tại các xã, thị trấn; vận động 16.040 hộ dân tại địa bàn huyện sử dụng chế phẩm sinh học trên 5.175 ha diện tích cây trồng. Kết quả của việc làm trên bước đầu đem lại hiệu quả trong vấn đề thay thế và giảm sử dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng và năng suất đối với các loại cây trồng, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp sạch trong giai đoạn hiện nay, từng bước đảm bảo chất lượng, sản phẩm nông sản đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ra thị trường trong và ngoài nước. Trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có đề tài “xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu giết mổ gia súc tập trung tại làng nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thị trấn Đăk Hà”;  triển khai áp dụng phần mềm công nghệ GPS để tính toán, xử lý số liệu đo đạc chính quy, điều tra cơ bản về đất đai và quản lý đất đai của ngành Tài nguyên - Môi trường; xây dựng Trạm quản lý khí hậu - thời tiết tự động IMetos tại khuôn viên Hội trường 24/3 nhằm khai thác, cung cấp thông tin về khí hậu, thời tiết để có biện pháp phòng ngừa, dịch bệnh cho Nhân dân. Trong áp dụng công nghệ thông tin, phục vụ cải cách hành chính, đã triển khai, áp dụng văn phòng điện tử eOffice nhằm xử lý văn bản chỉ đạo điều hành, cung cấp thông tin qua đường truyền Internet; áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và lắp đặt, thực hiện phần mền MISA để quản lý tài chính, ngân sách tại đơn vị, giao dịch với cơ quan kiểm soát, quản lý ngân sách của huyện Đăk Hà.

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, có thể khẳng định các phong trào thi đua do công đoàn và các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Đắk Hà phát động, triển khai thực hiện đạt nhiều hiệu quả thiết thực, là những điểm sáng trong phong trào thi đua ái quốc của huyện nhà, đóng góp rất quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, trong đó vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn viên, người lao động xứng đáng là lực lượng đi đầu cho danh hiệu đơn vị “Anh hùng trong thời kỳ đổi mới” của huyện.  

Bài và ảnh: LĐLĐ huyện Đắk Hà
Số lượt xem:413
Bài viết liên quan: