GIỚI THIỆU MÔ HÌNH CÁCH LÀM HIỆU QUẢ
10 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “DÂN VẬN KHÉO” TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN HUYỆN ĐĂK HÀ
30-8-2019

Qua 10 năm triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện Đăk Hà đã phối hợp với cơ quan, đơn vị đồng cấp xây dựng 23 mô hình, trong đó có 21 mô hình của tập thể, 02 mô hình do cá nhân thực hiện, nhân rộng được 03 mô hình.

Ảnh: Mô hình "tuyến đường hoa" do đoàn viên, CNVCLĐ xã Đăk Ngok vận động Nhân dân cùng tham gia thực hiện trên địa bàn xã.

Trong những  năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà đã phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ đối với công tác Dân vận của Đảng, tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ đó, những mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu với cách làm hay, mang lại hiệu quả được giới thiệu, nhân rộng.

Nét nổi bật của việc xây dựng phong trào “Dân vận khéo” trong tổ chức Công đoàn huyện Đăk Hà chính là CĐCS đã triển khai, thực hiện các mô hình thi đua bám  vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Đoàn viên, CNVCLĐ huyện thực hiện phong trào bằng nhiều hình thức, lĩnh vực như “Dân vận khéo” trong cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho Nhân dân; tham gia giúp thôn kết nghĩa, vận động Nhân dân xóa bỏ hủ tục, chăm sóc sức khỏe, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất; tham gia thực hiện và vận động Nhân dân xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, tuyến đường hoa, tạo môi trường xanh – sạch – đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới; vận động phụ huynh học sinh tham gia xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; xây dựng quỹ hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho Nhân dân nơi cư trú về chăn nuôi, phát triển kinh tế bền vững,…

Qua 10 năm thực hiện, các CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện đã phối hợp với cơ quan, đơn vị đồng cấp xây dựng 23 mô hình, trong đó có 21 mô hình của tập thể, 02 mô hình do cá nhân thực hiện, nhân rộng được 03 mô hình. Hàng trăm hộ gia đình ở thôn kết nghĩa và phụ nữ dân tộc thiểu số dần nâng cao ý thức trong việc chấp hành pháp luật, thay đổi cách nghĩ, cách làm; kinh tế gia đình ngày càng phát triển, xây dựng được 650 vườn rau xanh, trên 1.000 lượt học sinh sau khi được vận động đã đến lớp chuyên cần. Đoàn viên, CNVCLĐ tham gia thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; công minh, đúng pháp luật trong việc thực thi công vụ; 100% hộ dân thôn Thống Nhất, xã Hà Mòn đồng thuận xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu. Nhân dân đồng thuận cùng đoàn viên, CNVCLĐ trồng và chăm sóc 5km hoa ven các tuyến đường, tham gia xây dựng 04 xã đạt Nông thôn mới; đoàn viên CĐCS Trường mầm non Hoa Hồng đã vận động xây dựng thành công mô hình “Thư viện thân thiện” với tổng kinh phí 12.000.000 đồng (do Nhân dân đóng góp 100%) và mô hình “Chợ quê” với tổng kinh phí 80.000.000 đồng (trong đó nguồn đóng góp của Nhân dân, doanh nghiệp 40.000.000 đồng); CĐCS Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện vận động đoàn viên xây dựng Quỹ được 12.000.000 đồng và hỗ trợ cho 23 lượt đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn; đoàn viên CĐCS Trường THCS Chu Văn An vận động Nhân dân, công ty, doanh nghiệp xây dựng quỹ “Vì học sinh có hoàn cảnh khó khăn” được 190.000.000 đồng hỗ trợ cho 821 lượt học sinh khó khăn (bằng tiền mặt, sách vở, xe đạp,…); có 25 hộ dân được đồng chí Đào Thị Chiên, đoàn viên CĐCS Trường TH Tô Vĩnh Diện hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi gà thịt, vịt siêu trứng làm lợi trên 150.000.000 đồng,…

Trong thời gian đến, LĐLĐ huyện Đăk hà chỉ đạo các CĐCS trực thuộc vận động đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận. Định hướng phong trào gắn với chức năng, nhiệm vụ của đoàn viên, CNVCLĐ và đặc thù của CĐCS. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời và có giải pháp để nhân rộng điển hình, trong đó tập trung vận động đăng ký thực hiện những nội dung như giải phóng mặt bằng, xây dựng môi trường xanh - sạch – đẹp; xây dựng nông thôn mới; giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của Nhân dân; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Duy trì và huy động mọi nguồn lực trong các tầng lớp Nhân dân, tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đăk Hà./.

Lê Thị Hải- Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đăk Hà
Số lượt xem:611
Bài viết liên quan: