GIỚI THIỆU MÔ HÌNH CÁCH LÀM HIỆU QUẢ
NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRONG CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG
20-11-2018
Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục luật giao thông đường bộ đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động ở các cấp công đoàn và người lao động, góp phần tích cực trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế và ổn định trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Trong những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói riêng cho cán bộ, công nhân viên chức lao động đã được các cấp công đoàn ngày càng chú trọng. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục luật giao thông đường bộ đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động ở các cấp công đoàn và người lao động, góp phần tích cực trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế và ổn định trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của tổ chức Công đoàn, những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực phối hợp với chính quyền và cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho CNVCLĐ.

 

Ảnh: LĐLĐ tỉnh Kon Tum tổ chức lễ ra quân hưởng ứng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Đăk Tô

Trong đó, tập trung tuyên truyền, vận động CNVCLĐ gương mẫu trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ATGT, mỗi CNVCLĐ là hạt nhân tích cực đi đầu trong phong trào xây dựng văn hoá giao thông, thực hiện tốt văn hoá giao thông bằng hành vi cụ thể theo "3 phải3 không" (phải đội mũ bảo hiểm, phải đi đúng phần đường, làn đường và phải giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính; không lái xe sau khi uống rượu bia, không phóng nhanh, vượt ẩu và không điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe)  khi đi xe mô tô, xe gắn máy,… tạo ra sức lan toả sâu rộng và góp phần kiềm chế tai nạn giao thông. Từ năm 2015 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp tổ chức 18 lớp tập huấn phổ biến pháp luật về an toàn giao thông với 1.260 học viên; tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng đảm bảo trật tự  ATGT, đồng thời cấp phát tài liệu, băng đĩa, tờ gấp và thông tin đến các cấp công đoàn về các văn bản chỉ đạo hướng dẫn tổ chức cuộc vận động CNVCLĐ tham gia giữ gìn trật tự ATGT.Hằng năm, trên cơ sở kế hoạch của Ban An toàn giao thông tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành chương trình công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia bảo đảm trật tự ATGT; đưa nội dung chấp hành pháp luật ATGT vào chương trình công tác, vận động cán bộ, CNVCLĐ thực hiện tốt các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Nội dung này cũng được đưa vào tiêu chuẩn xét thi đua cho cá nhân, tập thể, danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Các cấp công đoàn trên cơ sở phối hợp với Ban ATGT cùng cấp và các ngành chức năng tổ chức quán triệt phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, Nghị định và các văn bản về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đến CNVCLĐ. Đã tổ chức 34 lớp, với 2.380 người tham gia, lồng ghép chuyên đề “Đảm bảo trật tự ATGT trong CNVCLĐ”, chuyên đề “Văn hoá giao thông”. Phổ biến những kinh nghiệm, mô hình hay, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong công tác đảm bảo trật tự ATGT; phê phán những hiện tượng tiêu cực, hành vi kém văn hóa khi tham gia giao thông.

Phát động phong trào “Văn hóa giao thông và nếp sống văn minh đô thị” với phương châm “Mỗi cá nhân là hạt nhân tích cực, gương mẫu trong phong trào xây dựng văn hóa giao thông”; phong trào “3 có, 4 không” (có hiểu biết đầy đủ pháp luật về ATGT; có ý thức trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông; có hành vi ứng xử văn hóa, thân thiện với người đồng hành, tận tình giúp đỡ người bị tai nạn; không uống rượu, bia trước và khi lái xe; không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT; không có thói hư tật xấu khi ứng xử với người cùng tham gia giao thông cũng như khi xảy ra TNGT; không để xảy ra tai nạn giao thông khi tham gia giao thông); vận động CNVCLĐ tăng cường giáo dục, kiểm soát con em không tham gia đua xe trái phép, không đi xe mô tô, xe gắn máy khi chưa có giấy phép lái xe…, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông trong CNVCLĐ và gia đình. Triển khai hưởng ứng “Tháng an toàn giao thông” và “Năm an toàn giao thông” theo chủ đề hàng năm.

Phát huy vai trò của công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 4 năm qua Liên đoàn Lao động tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh, lồng ghép những nội dung tuyên truyền về ATGT, tấm gương người tốt việc tốt về ATGT và văn hoá giao thông đến với CNVCLĐ. Thông qua nhiều hoạt động, nhiều kênh tuyên truyền khác nhau, ý thức chấp hành pháp luật trong CNVCLĐ đã được nâng lên rõ rệt. Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm và nỗ lực của các cấp Công đoàn, hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của CNVCLĐ trong tham gia giao thông sẽ không ngừng được nâng lên, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ATGT trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến./.

Kim Dũng- TGNC
Số lượt xem:1086
Bài viết liên quan: