GIỚI THIỆU MÔ HÌNH CÁCH LÀM HIỆU QUẢ
Những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023
29-10-2018
Hoạt động tuyên truyền về Đại hội,chào mừng thành công Đại hội tại các cấp công đoàn đã được chú trọng quan tâm triển khai. Qua công tác tuyên truyền, các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ hiểu sâu sắc hơn về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam,truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
AnhMinhHoa
Ảnh: Hội thao Cán bộ, công chức, viên chức, LĐ Công đoàn Viên chức tỉnh chào mừng Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum

Năm 2018 là năm diễn ra sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức công đoàn: Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum tháng 5/2018 và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam được tổ chức vào tháng 9/2018 đã thành công tốt đẹp; trong thành công chung đó có phần đóng góp không nhỏ của công tác tuyên truyền về Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Để đảm bảo công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; nhiệm kỳ 2018 - 2023. Trên cơ sở đó, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã chủ động triển khai hướng dẫn nội dung tuyên truyền, hình thức tổ chức thực hiện đã được cụ thể hóa; chỉ đạo đến các CĐCS trực thuộc, đoàn viên, CNVCLĐ và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội như treo băng rôn, khẩu hiệu, chạy bảng chữ điện tử tuyên truyền trên các trục đường giao thông chính, trụ sở làm việc đúng mục đích, yêu cầu, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Có thể nói hoạt động tuyên truyền về Đại hội, chào mừng thành công Đại hội tại các cấp công đoàn đã được chú trọng quan tâm triển khai thực hiện tiêu biểu như:  Công đoàn Viên chức tỉnh Kon Tum đã tổ chức thành công Hội thao CNVCLĐ lần thứ VII-2018; Liên đoàn Lao động huyện Đắk Hà tổ chức giải bóng đá Nam CNVCLĐ lần thứ I/2018; Công đoàn khối ngân hàng tổ chức Hội thao gồm 4 môn: Bóng đá Mi Ni nam, cầu lông, bóng bàn, quần vợt; Liên đoàn Lao động huyện Kon Rẫy tổ chức Hội thi “Phụ nữ toàn năng” lần thứ I/2018; LĐLĐ huyện KonPlong tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng lần thứ II/2018; Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức giải bóng chuyền nữ CNVCLĐ; LĐLĐ thành phố tổ chức giải Cầu lông, bóng chuyền, kéo co trong nữ CNVCLĐ, giải bóng đá nam; Hội thao Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum,  Hội thao, giải bóng chuyền nữ công đoàn Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy; Liên đoàn Lao động huyện Ia H’Drai tổ chức Liên hoan tiếng hát CNVCLĐ lần thứ I/2018...  Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã lập trang Facebook nhằm kịp thời chia sẻ thông tin có liên quan hoạt động công đoàn đến Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh.

 Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về Đại hội, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát hành tập san chào mừng Đại hội X công đoàn tỉnh Kon Tum với số lượng 280 cuốn; đăng tin, bài trên 2 chuyên trang Báo Kon Tum số ra ngày 16 và 17/5/2018 với số lượng 300 tờ; triển khai 5 cụm pa-nô tuyên truyền trực tiếp, đồng thời kết hợp đăng tin, bài phản ánh về Đại hội, hoạt động công đoàn và các phong trào thi đua chào mừng Đại hội X trên Trang thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum; kết quả đã có trên 10 bài viết, tin, hình ảnh trên các trang báo viết, báo điện tử; phát sóng 10 tin, phóng sự hình ảnh trên đài PT-TH tỉnh; duy trì mua, tặng báo Lao động theo định kỳ 5 số/tuần cho 52 CĐCS các xã vùng khó khăn trong tỉnh. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức gắn biển 02 công trình thi đua chào mừng Đại hội X công đoàn tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2018-2023 (Công trình “ Xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên và Môi trường” tại Công ty Tinh bột sắn Kon Tum; Công trình “Nhà vườn thông minh” tại trường Cao đẳng công đồng Kon Tum thực hiện).  Sau thành công của Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum, ngày 18/5/2018 Liên đoàn lao động tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội cho 280 CNVCLĐ và Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, cán bộ chủ chốt các cấp Công đoàn tham dự; đồng thời, ngay sau thành công của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, ngày 28/9/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội cho 300 CNVCLĐ và Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, cán bộ chuyên trách Công đoàn toàn tỉnh tham dự.

Nhằm mục đích sớm đưa Nghị quyết Đại hội công đoàn đến với phong trào CNVCLĐ và hoạt động của các cấp công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức  hội nghị tuyên truyền, phổ biến quán triệt Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Kon Tum, thông tin về kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tại Liên đoàn Lao động huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi...với trên 500 đoàn viên, CNVCLĐ được quán triệt.

Qua công tác tuyên truyền đã làm cho các cấp công đoàn, CNVCLĐ hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn Việt Nam trong các giai đoạn cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố niềm tin của CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng và sự thắng lợi của công cuộc đổi mới; đề cao trách nhiệm tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Kim Dũng- Ban Tuyên giáo Nữ công
Số lượt xem:539
Bài viết liên quan: